Unionen och Klarna inte överens

Tvisteförhandlingarna mellan Unionen och Klarna för brott mot medbestämmandelagen (MBL) har avslutats i oenighet. Nästa steg i processen att stämma Klarna i domstol.

Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt

2022-10-10

Det vart i juni som Unionen, tillsammans med Finansförbundet, kallade Klarna Bank AB till förhandling för brott mot medbestämmandelagen (MBL). Nu är förhandlingarna mellan Unionen och Klarna avslutade i oenighet.

– Unionens ambition har hela tiden varit att komma överens med Klarna, men vi har inte lyckats. Vi har olika uppfattningar om hur de uppfyllt förhandlings- och informationsskyldigheten i medbestämmandelagen, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen.

Enligt lagen ska arbetsgivaren förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist . Det ska ske redan när arbetsgivaren överväger eller planerar kollektiva uppsägningar.

– Klarna varken förhandlade eller informerade klubben om uppsägningarna. Då menar vi att det inte uppfyllt sina skyldigheter i lagen om medbestämmande, säger Martin Wästfelt.

Nästa steg i processen är att stämma Klarna i domstol.

Fakta: processen – så går det till
Först hålls tvisteförhandlingar om brott mot MBL där fackförbunden yrkar på skadestånd. Om parterna inte kommer överens går ärendet vidare till Arbetsdomstolen eller Tingsrätten som avgör fallet.

Medbestämmandelagen (MBL)
Enligt MBL är en arbetsgivare som inte har kollektivavtal skyldig att förhandla med de fackliga parterna på arbetsplatsen i frågor som rör, bland annat, uppsägning på grund av arbetsbrist.