Nytt avtal mellan Unionen och Bliwa

Sedan 2018 har Bliwa varit försäkringsgivare för Unionens medlemsförsäkringar. Nu står det klart att samarbetet fortsätter i ytterligare minst tre år.

2022-09-01

– Sedan vi inledde samarbetet har Unionen stärkt sin ställning på svensk arbetsmarknad och organiserar idag 685 000 tjänstemän . Vi är väldigt stolta över att Sveriges största fackförbund väljer att fortsätta samarbetet med oss. Tillsammans har vi en väldigt viktig uppgift i att se till att så många medlemmar som möjligt har ett bra försäkringsskydd, säger Tua Holgersson, vd, Bliwa.

Även fortsättningsvis kommer Unionen att samarbeta tätt tillsammans med Bliwa för att utveckla och förbättra försäkringserbjudandet.

– Ömsesidigheten präglar alla våra kundrelationer. Vi tror verkligen på att verka tätt tillsammans med våra kunder. Stor insyn och möjligheter att påverka är naturliga delar i vårt samarbete med Unionen, fortsätter Tua Holgersson.

Medlemsförsäkringar är en viktig trygghetsförmån och det fortsatta samarbetet innebär att vi även fortsättningsvis kommer kunna erbjuda Unionens medlemmar ett prisvärt försäkringspaket, säger Martin Linder, Unionens ordförande.

Det nya avtalet träder i kraft 1 januari 2023.