Trots utmaningar och dystra rubriker - bra fart i svensk ekonomi

De senaste månadernas ekonomirapportering är dyster. Konjunkturbedömare har skrivit ned sina prognoser och befolkningen förbereds på en annalkande lågkonjunktur. – Trots det är det väldigt bra fart i svensk ekonomi, säger Katarina Lundahl chefsekonom på Unionen.

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen

2022-08-23

Unionens chefsekonom är inte förvånad över att tillväxttakten fortsätter vara god och arbetsmarknaden stark.

– Det ligger helt i linje med den bild som Unionens fackklubbar gav tidigare i våras, då de hade rekordstarka förväntningar för den egna verksamheten kommande halvår, säger Katarina Lundahl.

Unionens chefsekonom tror att vi snart ser toppen av inflationsökningen.

– Inflation kommer fortsätta att öka ytterligare en tid men sen talar det mesta för att inflationen kommer falla snabbt under nästa år, menar Katarina Lundahl.

Samtidigt pressar inflationen och stigande räntor hushållens ekonomi. Det gör att konjunkturen kommer att mattas av, men om det blir en lågkonjunktur återstår att se.

– Konjunkturen mattas av från ett mycket starkt utgångsläge. Företagen är väl rustade, har god lönsamhet och har visat sig motståndskraftiga i turbulenta tider. Jag har tidigare sagt att svensk ekonomi kommer att klara rådande globala turbulens bättre än andra länder. Det tror jag fortsatt gäller, säger Katarina Lundahl.

Helt rätt att stötta utsatta hushåll och företag

Unionen kommenterar även de politiska utspelen om att kompensera hushåll och företag för de kraftigt stigande energipriser som drabbat många av Unionens medlemmar.

– I det här läget är det rätt att ekonomiskt stötta hushåll och företag. Det är också rimligt att Svenska Kraftnät för tillbaka de oväntade vinsterna från överföringsavgifterna till företag och hushåll. Det är samtidigt centralt att politikerna långsiktigt jobbar för att öka investeringarna i elproduktion och överföringskapacitet, för att göra hushåll och företag mindre sårbara och stärka vår konkurrenskraft, säger Katarina Lundahl.

För intervjuförfrågan och fler kommentarer från Unionens chefsekonom

Kontakta: Johanna Greén, pressekreterare, tfn 072-469 05 91, johanna.green@unionen.se

Fortsatt bra fart i svensk ekonomi

Läs hela kommentaren från Katarina Lundahl på Unionen opinion: Fortsatt bra fart i svensk ekonomi | Unionen