Jobbtillväxt i storstadsregionerna – då minskar långtidsarbetslösheten

Långtidsarbetslösheten har stigit kraftigt under Coronakrisen och pekas ut som det stora problemet på svensk arbetsmarknad just nu. Under september månad minskade antalet långtidsarbetslösa under fyra veckor i följd. Unionens analys visar att det framförallt berodde på att utvecklingen vände i Stockholm, Göteborg och Malmö. Första veckan i oktober ökade långtidsarbetslösheten något igen, men det tror Unionen är ett tillfälligt hack i kurvan.

2021-10-11

– Släppta restriktioner ger många företag fart och dessutom växer den kunskapsintensiva tjänstesektorn starkt i storstäderna. Därför bedömer vi att långtidsarbetslösheten kommer att fortsätta att minska under hösten, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Unionen har med hjälp av Arbetsförmedlingens statistik analyserat utvecklingen av långtidsarbetslösheten under september månad på länsnivå. Siffrorna visar att nedgången drevs av att långtidsarbetslösheten vände ner i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt ökar antalet lediga jobb rekordsnabbt, framförallt i Stockholm.

– Svårigheten att rekrytera blir ett allt större problem. En del av lösningen är att företagen själva måste ta ett större ansvar för att kompetensutveckla sina egna medarbetare, säger Katarina Lundahl.

Etableringsjobben en lösning för långtidsarbetslösheten

I den grupp som varit arbetslös två år eller mer, en grupp på cirka 90 000 personer, minskar däremot inte arbetslösheten.

– Konjunkturuppgång och släppta restriktioner kommer inte att hjälpa de riktigt svaga grupperna. Här kommer etableringsjobben, som planeras sjösättas nästa år, bli en avgörande reform, avslutar Katarina Lundahl.

FAKTA: Unionens analys av utvecklingen av långtidsarbetslösheten på länsnivå

  • Långtidsarbetslösheten (arbetslösa i mer än ett år, Arbetsförmedlingens statistik) har ökat under Coronakrisen och nådde under sommaren upp till rekordnivåer - 190 000 personer. Under september vände kurvan försiktigt nedåt och långtidsarbetslösheten minskade.
  • Antalet långtidsarbetslösa minskade med runt 4000 personer under september. Över 60 procent av den nedgången skedde i de tre storstadslänen (Stockholms län stod för 24 procent av minskningen, Skåne för 21 procent och Västra Götaland för 18 procent).
  • Att nedgången främst sker i storstäderna hänger ihop med att det främst är här som en uppgång av långtidsarbetslösheten skett. I Stockholm höll ökningen av antalet långtidsarbetslösa i sig längst, med en fortsatt uppgång även under våren och sommaren samtidigt som långtidsarbetslösheten vände ner, eller låg still, i de flesta övriga län under denna period.
  • Stockholm är också, tillsammans med Uppsala, det län där långtidsarbetslösheten fortfarande är som högst i förhållande till läget innan krisen.
  • Inget län såg en ökning av långtidsarbetslösheten under september.