Övertid och inhyrning - så hanterar företagen brist på kompetens

Brister på material och komponenter är just nu det främsta hindret för företagens expansion, tätt följd av problem med att hitta rätt kompetens. För att lösa kompetensbristen låter företagen befintlig personal jobba övertid eller så hyr man in medarbetare, det visar en ny undersökning från Unionen.

2021-09-23

- Många företag skriker nu efter personal, men hittar den inte. I det här akuta läget måste företagen bli bättre på att lyfta vidare de anställda. De behöver också se till att inte köra slut medarbetarna och förvärra situationen, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Enligt Unionens snabbpanelundersökning har ett av tre företag det senaste halvåret tackat nej till nya order på grund av hinder främst kopplade till kapacitetsbrist, problem med underleverantörer och/eller personalbrist.

En av fyra klubbar, såväl i industrin som tjänstesektorn, lyfter fram arbetskraftsbristen som ett av de främsta hindren för expansion. Den branschen med allra störst problem med arbetskraftsbrist är konsultbranschen.

- Förutom att företagen behöver göra mer måste även regeringen lägga större fokus på frågan. Det behövs fler arbetsmarknadsutbildningar riktade till tjänstemän och som jackar i företagens behov. Regeringen behöver snabbt reformera hur resurserna till högskolan fördelas, så att inte de yrkesverksamma missgynnas som idag. Det är bara med hjälp av dem som vi kan lösa kompetensbristen, säger Katarina Lundahl.

- Ett helt nytt omställningssystem är nu på väg att komma på plats. Det ger fler möjlighet till kompetensutveckling , men då måste det också finnas ett relevant utbildningsutbud, avslutar Katarina Lundahl.

Så hanterar företag inom industri kompetensbrist

  • Övertid för befintlig personal: 85 procent
  • Inhyrning av bemanning/konsulter: 69 procent
  • Outsourcing: 31 procent
  • Kompetensutveckling av befintlig personal: 23 procent

Så hanterar företag inom tjänstesektorn kompetensbrist:

  • Inhyrning av bemanning/konsulter: 71 procent
  • Övertid för befintlig personal: 36 procent
  • Söker kompetens i utlandet: 29 procent
  • Kompetensutveckling av befintlig personal: 21 procent

Om undersökningen 

Genomfördes 7–13 september i Unionens Snabbpanel, vilken består av 427 förtroendevalda inom det privata näringslivet. Deltagarfrekvensen var 48 procent. Svaren i enkäten kommer från klubbar verksamma på företag med sammanlagt cirka 230 000 anställda i Sverige.