Unionens om höstbudgeten: Avgörande för utmaningarna på svensk arbetsmarknad

Unionen är mycket nöjda med att regeringen tar ytterligare ett steg mot att genomföra trygghetsöverenskommelsen. Etableringsjobben och förbättringar i sjukförsäkringen är andra nödvändiga satsningar. Men det krävs ytterligare insatser för att komma till rätta med kompetensbristen på arbetsmarknaden.

2021-09-20

- Trygghetsöverenskommelsen är en avgörande reform för svensk arbetsmarknad som löser utmaningar för såväl anställda, som arbetsgivare och samhället i stort. Den ger anställda möjlighet att fylla på sin kompetens under hela arbetslivet, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.

 - Det finns ett brett stöd för trygghetsöverenskommelsen i riksdagen och vi ser fram emot att de nya omställningsinsatserna kommer på plats enligt plan, säger Martin Linder.

Men för att reformen ska nå avsedd effekt krävs även att regering och riksdag ser över hur utbildningsutbud och fördelning av resurser kan anpassas efter yrkesverksamma behov och förutsättningar.

- Regeringen måste redan nu avsätta medel så att lärosätena kan utveckla utbildningar som riktar sig till yrkesverksammas behov. Fortfarande får man mer betalt för heltidsutbildning på plats än mer flexibla utbildningar som passar yrkesverksamma. Ett föråldrat system som regeringen måste se till att ändra, säger Martin Linder.

- Lärosätena måste också få ersättning för validering av kompetens. Yrkesverksamma som har kunskapen ska inte behöva börja om från början i skolbänken, det är en ineffektiv användning av individens och samhällets resurser, säger Martin Linder.

Etableringsjobb och sjukförsäkring

Dagens arbetsmarknad är tudelad. Förutom en enorm brist på kompetens växer långtidsarbetslösheten och nästan 190 000 personer är långtidsarbetslösa.

- För att fler, som är långt ifrån arbetsmarknaden, ska anställas är det nödvändigt att regeringen inför etableringsjobben, säger Martin Linder.

Ett annat stort problem för många av Unionens medlemmar är sjukförsäkringen, där dagens system inte är verklighetsbaserat. Unionen välkomnar ett höjt tak för sjukpenningen och att tiden för rehabilitering ska förlängas.

- Sverige behöver en sjukförsäkring att lita på. Ett försäkringssystem som accepterar att man måste få bli frisk först, innan man kan jobba igen, säger Martin Linder.