Topplistan: Så ökade de högkvalificerade tjänstemannajobben i Sveriges län

Trots pandemi och restriktioner ökade antalet tjänstemannajobb med krav på högskolekompetens år 2020. Stockholms län fick 27 000 nya sådana jobb, flest jobb i hela landet. Den största procentuella ökningen skedde i Dalarnas län, där ökade antalet högkvalificerade tjänstemän med 10 procent.

2021-08-26

- Trots att 2020 var ett krisår ser vi en glädjande utveckling av högkvalificerade tjänstemannajobb i hela landet. Coronakrisen har ökat omstöpningen av svensk arbetsmarknad. Tillväxten av jobb sker framförallt inom kunskapsintensiva tjänstenäringar. Det handlar bland annat om IT-, ingenjörs- och konsultjobb, säger Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen.

Unionen har analyserat siffror från SCB. Analysen visar att det totala antalet jobb minskade under år 2020 men att antalet högkvalificerade tjänstemannajobb ökade i 16 av 21 län. Totalt fick Sverige 55 000 nya högkvalificerade tjänstemannajobb under 2020. Det är en ökning med 2,6 procent.

Den största ökningen sett till antalet nya tjänstemannajobb som kräver högskoleutbildning eller motsvarande fick Stockholms län med 27 000 nya tjänstemannajobb. Den största procentuella ökningen skedde i Dalarnas län. Dalarna ökade antalet högkvalificerade tjänstemannajobb med 4000. Det är en ökning med 10 procent sedan år 2019.

-  Fler högkvalificerade tjänstemannajobb var en tydlig trend på svensk arbetsmarknad redan före pandemin. När restriktionerna nu släpps kommer vi se en återväxt av jobb som inte kräver högre utbildning, samtidigt som trenden med fler högkvalificerade tjänstemannajobb kommer fortsätta vara stark under kommande år, säger Katarina Lundahl.

Samtidigt som antalet tjänstemannajobb som kräver högre utbildning ökade så minskade jobben år 2020 totalt sett. Totalt minskade antalet anställda under år 2020 med 64 000, vilket motsvarar 1,4 procent.