Ny rapport: Digital integritet på jobbet allt viktigare, samtidigt svårare att värna

Unionens nya rapport ”Privata spår i jobbmobilen” granskar hur den digitala integriteten ser ut för anställda när de använder sig utav telefoner och datorer som arbetsgivaren äger. Vår rapport visar att det finns en integritetsparadox, där en stor andel av anställda använder jobbenheterna för privata ärenden, samtidigt som de är måna om att arbetsgivaren inte ska få tillgång till deras personliga information. Avsaknad av samlad lagstiftning och snabba förändringar på arbetsmarknaden har gjort det svårt för den enskilde att skydda sin digitala integritet.

2021-05-24

För att utforska frågan om digital integritet har Unionen genomfört en undersökning där vi har observerat hur anställda använder sina digitala jobbenheter. I vår undersökning framkommer det bland annat följande:

  • Hälften av de tillfrågade känner inte till hur arbetsgivaren använder privata spår som anställda lämnar på jobbenheterna (exempel på digitala spår är surfhistorik, geografisk information eller kakor).
  • Cirka åtta av tio av de tillfrågade skulle uppleva det som kränkande ifall arbetsgivaren fick kännedom om privata händelser genom att granska privata spår i de digitala jobbenheterna.

Utvecklingen mot ett ökat distansarbete och innovationer i datadrivna arbetsmetoder har aktualiserat frågan om integritet i arbetslivet. Gränsen mellan det privata och det offentliga blir allt mer flytande och för anställda kan det vara svårt att veta vilka krav som finns och vilka regler som ska följas. Vi ser tre vägar framåt som tillsammans kan skydda anställdas digitala integritet:

  1. Heltäckande lagstiftning gällande integritet i arbetslivet
  2. Partsgemensamt arbete kring digital integritet
  3. Fundera över din privata användning av digitala jobbenheter

Läs rapportförfattaren Victor Bernhardtz blogg om rapporten på följande länk, där hittar du även rapporten i sin helhet: https://unionenopinion.se/blogg/vet-du-vilka-spar-du-lamnar-i-jobbmobilen/