Coronastöd: En av fyra ser risk för nedläggning av verksamhet

Nästan var fjärde av de företag och organisationer som idag använder korttidsarbete riskerar att behöva lägga ner hela eller delar av verksamheten om inte stödpengarna betalas ut snabbt. Det visar en ny undersökning från Unionen.

2021-03-24

– Korttidstöden är avgörande för att rädda jobb och företag tills vi är ute ur krisen. Nu måste regeringen göra allt den kan för att hanteringen av ansökningarna och utbetalningarna av pengarna skyndas på, säger Martin Linder, ordförande i Unionen

Unionen har frågat representanter för Unionens klubbar på företag i det privata näringslivet och organisationer i ideell sektor vilka konsekvenserna skulle bli om utbetalning av stödpengar för korttidsarbete sker i den takt som Tillväxtverket har kommunicerat.

Ungefär hälften av klubbarna på de företag och organisationer som idag använder korttidsarbete ser risker med liggande tidsplan hos Tillväxtverket. Mer än var fjärde klubb bedömer att den långa väntan på stödpengarna kommer leda till personalneddragningar, en lika stor andel bedömer att en konsekvens blir inställda löner eller att leverantörer inte kan få betalt. Nästan var fjärde klubb anger att en följd riskerar att bli nedläggning av hela eller delar av verksamheten.

–I dagsläget säger Tillväxtverket att det kan dröja till maj innan stödet för det korttidsarbete som inleddes i månadsskiftet november/december kommer kunna betalas ut. Det är alldeles för sent, säger Martin Linder.

Service och tjänster, där besöksnäringen ingår, är den bransch som är mest känslig för dröjsmål med stödet. Nästan två tredjedelar av klubbarna på företag i branschen bedömer att liggande tidsplan för utbetalning kommer att få allvarliga negativa konsekvenser. Nästan hälften ser en risk för nedläggning av hela eller delar av verksamheten. Även inom ideella sektorn är situationen enligt klubbarna mycket ansträngd.

–  Självklart har Tillväxtverket ingen lätt uppgift att hantera, men oavsett vad problemet är, så är det regeringens uppgift att se till att de företag som har rätt till stöd får det så snart som möjligt, säger Martin Linder.

FAKTA: Utbetalningar av korttidsstöd

  • 11 november år 2020: regeringen presenterar förslag om att förlänga korttidsarbete från 1 december 2020.
  • 15 februari 2021: förlaget träder i kraft.
  • 29 mars 2021: Tillväxtverket öppnar upp för att ansöka om stödpengar
  • April/maj 2021: Stödpengar betalas ut, men handläggningstiderna förväntas bli långa.

Om undersökningen

I månadsskiftet februari/mars ställde Unionen frågor till sina klubbar om situationen gällande användandet av korttidsarbete. Undersökningen skickades till i Unionens klubbar i privata näringslivet och ideell sektor. Drygt 1 200 klubbar fullföljde hela enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 50 procent. Klubbarna som deltog i undersökningen representerar företag och organisationer med sammantaget cirka 650 000 anställda i Sverige.