Få varsel och minskade uppsägningar – Unionen om läget på svensk arbetsmarknad

Unionens förhandlingsärenden är på samma låga nivåer som före krisen och varsel bland tjänstemän har inte varit så få sen i augusti 2019. Det visar Unionens summering av arbetsmarknadsutvecklingen under februari månad.

2021-03-15

– Februari har präglats av risker för en tredje Corona-våg och nya restriktioner. Trots det går kurvorna på svensk arbetsmarknad åt rätt håll, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Men det finns stora skillnader mellan olika branscher.

– Inom byggsektorn och konsultbranschen har vi sett ett ökat förhandlingstryck om uppsägningar och organisationsförändringar. Vi ser även ett fortsatt högt förhandlingstryck i delar av tjänstesektorn. Samtidigt fortsätter industrin att gå väldigt starkt, säger Katarina Lundahl.

– För att inte arbetslösheten ska öka igen måste stödpengarna till de företag som idag använder korttidsarbete betalas ut snabbt. Det är helt avgörande för att rädda jobb och företag tills vi är ute ur krisen, säger Katarina Lundahl.

Unionen om läget på den svenska arbetsmarknaden

  • Varslen för tjänstemän på låga nivåer. I såväl januari som februari låg antalet varsel lågt jämfört med i höstas och på ungefär samma nivå som förra året innan krisen. Bland tjänstemännen ligger varslen ännu lägre. I februari i år varslades 825 tjänstemän, vilket var lägre än februari förra året och den lägsta nivån sen augusti 2019.
  • Fortsatt minskade uppsägningar enligt Unionens ärendedata. Utvecklingen av förhandlingsärenden hos Unionen ger bilden av att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras för tjänstemännen. Antalet förhandlingsärenden gällande såväl arbetsbrist som organisationsförändringar var lägre i februari än i januari och låg på ungefär samma nivåer som för ett år sedan, före krisen.
  • Tuffare läge inom byggbranschen. Situationen var i februari mest pressad inom Unionens branscher service & tjänster och bygg & fastighet. I bygg & fastighet har förhandlingstrycket märkbart skruvats upp från november och framåt. Antalet förhandlingar om arbetsbrist och organisationsförändringar i branschen ökade under perioden november-februari med 20 procent jämfört med september-oktober, samtidigt som antalet förhandlingsärenden sammantaget för alla branscher minskade med 4 procent. Även inom konsult och finansbranschen syntes en uppgång i förhandlingsärenden och trycket fortsätter också att vara relativt högt inom andra delar av tjänstesektorn.
  • Fortsatt stark utveckling inom industrin. Förhandlingstrycket var lågt i februari på industri- & teknikföretagen och här sjönk antalet ärenden rejält jämfört med januari. Fordonsbranschen fortsätter att gasa och gå urstarkt, vilket fortsätter att ge bra draghjälp också till andra delar av industrin. Företag som jobbar med elinfrastruktur har också goda tider. På minussidan för delar av basindustrin finns låga stålpriser och en pressad flygbransch som leder till låg efterfrågan från dem. Men för många industriföretag är alltså efterfrågan stark. Den stora utmaningen är att inte få stopp i produktionen på grund av komponentbrist eller andra störningar.

 FAKTA: Dröjsmål med stödpengar ger allvarliga konsekvenser

Tillväxtverket är den myndighet som hanterar ansökningar om korttidsarbete och betalar ut stödet.

11 november 2020 presenterade regeringen förslaget om förlängningen av korttidsarbete. Förslaget trädde i kraft 1 december 2020 men först den först den 29 mars 2021 kommer Tillväxtverket att öppna för ansökningar. På grund av långa handläggningstider är Tillväxtverkets bedömning att stödpengarna kan betalas ut flera veckor in i april, eller senare.