Hemarbete ökar vobbandet bland tjänstemän

Under år 2020 ökade antalet vabbdagar med nästan 25 procent. Men även fenomenet vobba ökade under året, framförallt bland tjänstemän som jobbat hemma under coronapandemin, det visar en ny undersökning från Unionen.

Martin Linder, ordförande Unionen

2021-02-03

Vobba kan vara positivt - ett bra sätt att kombinera omsorgen om ett sjukt barn med jobb för den som vill och kan. Men barnets behov av omsorg ska styra inte arbetsgivarens krav, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Statistik från Försäkringskassan visar att antalet uttagna vabbdagar ökade med 24 procent[i] under år 2020. Samtidigt ökar även fenomenet vobba – att jobba medan man vårdar sjukt barn – framförallt bland privatanställda tjänstemän som jobbat hemma under coronapandemin.

Nästan fyra av tio svarar i en ny undersökning från Unionen att hemarbetet under coronapandemin har medfört att de vobbar istället för att vabba mer än tidigare. Bland kvinnliga tjänstemän är fenomenet ännu vanligare, nästan hälften svara att de vobbat i större utsträckning än vad de brukar göra.

– En tänkbar orsak är att strikta restriktioner gör att fler är vanligt är hemma med barn som inte är jättesjuka och inte heller kräver samma typ av omsorg. När många jobbar hemifrån finns inte heller samma krav på att vara på plats fysiskt på kontoret vilket gör att det möjligt att jobba, trots att man kanske helst hade gett sitt sjuka barn hela sin uppmärksamhet, säger Martin Linder.

Arbetsgivaren saknar rutiner - många måste jobba trots sjuka barn

Den främsta anledningen till att tjänstemän väljer att vobba istället för att vabba är att det saknas rutiner för hur oplanerad korttidsfrånvaro ska hanteras på arbetsplatsen.

En fjärdedel av de privatanställda tjänstemännen med barn mellan 0 och 11 år svarar att de ibland inte kan vabba för att de behöver jobba. Nära två av tre uppger att de inte har någon att lämna över sina arbetsuppgifter till. Drygt en tredjedel uppger att arbetsgivaren saknar tydliga rutiner för vem som svarar på mejl och telefonsamtal när de måste vara hemma med sjukt barn.

–När det inte finns någon annan som gör jobbet upplever många att de måste jobba trots att de egentligen behöver ta hand om sitt sjuka barn. Det är inte acceptabelt! Arbetsgivare måste skapa praktiska förutsättningar för att föräldrar ska kunna ta hand om sina sjuka barn, det är en lagstadgad rättighet att kunna vabba även när man jobbar hemifrån, säger Martin Linder.

Om undersökningen

Undersökningen ”Föräldravänligt arbetsliv och vobba ” genomfördes december 2020 i samarbete med Novus. De som svarat är tjänstemän i privat sektor med barn mellan 0-11år. Antal respondenter: 1631

 

[i] Avser nettodagar. Antal dagar med partiell ersättning är omräknade till hela dagar. Antal nettodagar innebär att antalet uttagna dagar har summerats med hänsyn tagen till omfattning på dagen. Till exempel är två halvdagar detsamma som en nettodag.