Fackföreningar på Google bildar global facklig allians – ”Alpha Global”

Tio fackförbund gått samma och bildat en ny global facklig allians på Google. Från svenskt håll är både Unionen och Sveriges Ingenjörer delaktiga i alliansen som omfattar fackföreningar från tio länder.

2021-01-29

- Google är ett globalt företag med anställda i många olika länder. Att vi bildar en global facklig allians som arbetar med Google bidrar till att anställda enklare kan samarbeta över nationella gränser med gemensamma fackliga mål, säger Asgeir Lundblad, Internationell Ombudsman , Unionen.

Sommaren år 2020 påbörjades arbetet med att bilda ett European Works Council (EWC) i europeiska länder där Google har verksamhet. Ett EWC är ett forum där arbetstagarrepresentanter och Googles europeiska ledning kan träffas för att diskutera gränsöverskridande utmaningar och bolagets utveckling. Unionen stöttade medlemmarna på Google med att utse en arbetstagarrepresentant från Sverige som nu deltar i arbetet med att förhandla fram ett avtal som kommer reglera arbetet inom EWC:et.

I januari 2021 bildades det första fackförbundet på Google i USA och Canada – ”Alphabet Workers Union” (AWU). Bara under januari månad steg medlemsantalet från 200 till över 800 – och antalet fortsätter växa. Förutom att stå upp för en rättvis, inkluderande, icke-diskriminerande arbetsplats, strävar AWU också efter att vara företagets "samvete" och ta itu med bredare sociala och miljömässiga frågor.

För att stötta den positiva utvecklingen i Europa och Nordamerika har nu 10 fackförbund gått samma och bildat en ny global facklig allians i syfte att bygga ett mer etiskt och ansvarigt företag.

”Alpha Global” , som alliansen heter som ett erkännande av Googles moderbolag Alphabet, bildades i samarbete med UNI Global Union. Den globala fackliga federationen representerar 20 miljoner anställda från flera sektorer inom tjänsteekonomen, inklusive de inom informations- och kommunikationsteknik och tjänster (ICTS). Alliansen omfattar fackföreningar från 10 länder, inklusive USA, Tyskland, Schweiz, Sverige och Storbritannien. Från svenskt håll är både Unionen och Sveriges Ingenjörer delaktiga.

Globala fackliga allianser gör att arbetstagare i flera länder kan verka för gemensamma mål och höja standarden i ett företags hela verksamhet. UNIs globala allians på Amazon har till exempel gått i spetsen för internationella åtgärder kring gemensamma krav. Allianser på företag inom ICTS som Orange och Telefónica bidrar till att fastställa och genomdriva globala principer som bland annat respekt för arbetsrättigheter.  

– Problemen på Alphabet - skapade av Alphabet - begränsas inte till ett enskilt land, och måste därför tas upp på global nivå. Rörelsen lanserades av techanställda på Google och därutöver och inspirerar andra. De spänner sina kollektiva muskler för att inte bara förbättra sina anställningsvillkor men även för att ta itu med sociala frågor som orsakas av ökad maktkoncentration, säger Christy Hoffman, UNIs generalsekreterare.