Här är jobben som drabbas mest av automatisering

Pandemin snabbar på digitaliseringen på arbetsmarknaden och förändrar förutsättningarna för många jobb. Här är listan över de tjänstemannayrken som kommer att påverkas mest av automatisering de kommande fem åren.

2020-12-14

–   De som arbetar i de här yrkena riskerar att bli av med jobbet inom ett par år. Det är hög tid att vi ser till att de nu får möjlighet att ställa om till den nya arbetsmarknadens krav, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Unionen har med hjälp av en avancerad analysmodell tittat på hur ny teknik kommer att påverka tjänstemannayrken under de närmsta åren.

Vår analys visar attomvandlingen på arbetsmarknaden nu går mycket fortare än vad vi trodde bara i våras. Pandemin har framför allt accelererat införandet av teknik inom processautomation, säger Katarina Lundahl, chefsekonom och ansvarig för framtidsanalyser på Unionen.

Unionen kan visa hur stor andel av arbetsuppgifterna inom vissa yrken som riskerar att automatiseras inom fem år. Redovisningsekonomer, löne- och personaladministratörer samt ekonomiassistenter påverkas allra mest.

För att möta det ökande behovet av kompetensutveckling krävs insatser på flera områden.

– För det första måste arbetsgivarna ta sitt ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling i mycket större utsträckning än vad de gör idag. Det behövs även ett starkare omställningssystem där det är möjligt att gå vidare i yrket eller byta karriär , även för den som är mitt i livet, säger Martin Linder.

Överenskommelsen om anställningstrygghet som PTK , där Unionen ingår, fackförbund inom LO och Svenskt Näringsliv ingått gör det möjligt för vuxna att få ekonomiska förutsättningar och rätt till ledighet för att fylla på sin kompetens.

Det är kanske en av de största reformerna på det här området i modern tid. Avtalet är villkorat med att staten bidrar med ett grundläggande studiestöd för vuxna. Nu är det upp till politiken att se till att förslaget blir verklighet, säger Martin Linder.

Jobben som drabbas mest av automatisering

Här är topplistan över yrken som påverkas mest av automatisering.
Så här stor andel av arbetsuppgifterna kan försvinna genom processautomation inom fem år för dessa yrkesgrupper:

  1. Redovisningsekonom 53
  2. Löne- och personaladministratör 49
  3. Ekonomiassistenter 47
  4. Inköps- och orderassistenter 33
  5. Övriga handläggare 33
  6. Receptarier 31
  7. Kontorsreceptionister 29
  8. Nätverks- och systemtekniker 29
  9. Kundtjänstpersonal 27
  10. Controller 26         

Så här kom Unionen fram till det

Med hjälp av en analysmodell som bygger på AI-teknik och svenska arbetsmarknadsdata har Unionen blickat in i framtiden för att förutspå hur olika tjänstemannayrken kommer påverkas av ny teknik och vilken kompetens som behövs på morgondagens arbetsmarknad. Unionen har tittat på tjänstemännens arbetsmarknad i Sverige inom it, handel, kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustrin. Branscher där över 70 procent av Unionens medlemmar tjänstemän är verksamma. Fördjupning: Vad är Faethm/scenariomodellen? (unionenopinion.se)

Digitaliseringstakten ökar på grund av pandemin – kompetensbehoven likaså

Den snabba tekniska utvecklingen har stor inverkan på arbetsmarknaden. 
Läs hela analysen om hur digitaliseringstakten ökar på grund av pandemin.