Var fjärde handelsanställd vill engagera sig i för hållbar handel

Anställda inom handelsbranschen är oroade över branschens miljöpåverkan och var fjärde anställd vill engagera sig för en mer hållbar utveckling. Det visar rapporten Vägen till hållbar handel som fackförbundet Unionen släpper idag.

error-triangle Created with Sketch.

Teknisk uppgradering den 18 maj

Idag den 18 maj kommer unionen.se att vara tillfälligt stängd för underhåll mellan kl. 17-19 eftersom vi uppgraderar våra tekniska system. Vi ber om förståelse och önskar välkommen åter!

2020-12-04

- Handelsbranschen har stora utmaningar när det kommer till klimat och miljöpåverkan. För att bli mer långsiktigt hållbar måste branschen ställa om, säger Peter Hellberg, 1:e vice ordförande i Unionen.

I Unionens rapport Vägen till Hållbar handel som släpps i dag har Unionen undersökt medlemmars syn på hållbarhet inom den egna branschen.

Undersökningen visar att mer än häften av medlemmarna är oroade över handelsbranschens negativa klimat- och miljöpåverkan. Tre av fyra anser att handeln behöver minska sin klimatpåverkan och ta ett ökat ansvar.

Drygt var fjärde svarar att de kan tänka sig att engagera sig för att minska arbetsplatsens påverkan på miljö och klimat.

- Unionens medlemmar är engagerade i hållbarhetsfrågor och de vill bidra till en positiv utveckling. Ett större inflytande från medarbetarna skulle öka möjligheterna för branschen att nå miljö- och klimatmålen, menar Peter Hellberg.

Mindre än hälften, 44 procent, uppger i undersökningen att miljö och klimatfrågor ingår i utbildning och insatser för kompetensutveckling på arbetsplatsen.

- Företagen mycket att vinna på att ta vara på medarbetarnas stora engagemang, men de måste också satsa mer på att öka kunskapen om miljö och klimatpåverkan, säger Peter Hellberg.

Om undersökningen

Rapporten Vägen till en hållbar handel bygger på en Novus-undersökning som genomförts i slutet av år 2019. 1290 Unionenmedlemmar inom handeln svarade på frågorna. Vanligaste yrken för Unionens medlemmar inom handelsbranschen är chefer i butik och huvudkontor samt säljare och butiksbiträde inom partihandel.

Checklista för ökat miljö och klimatarbete

Vill du ta upp dialogen om klimat på jobbet? Ett första steg är att se över hur den egna organisationen arbetar för att minska klimatavtrycket.

  • Har din arbetsplats en miljöanpassad resepolicy, som hjälper till med att minska utsläppen?
  • Har ni en upphandlings- och/eller inköpspolicy som tar upp klimatkriterier? Hur följer man upp den?
  • Har ni en tjänstebilspolicy som tar hänsyn till klimatet?
  • Klimatkompenserar organisationen? För vad?
  • Vilken typ av elavtal har din arbetsplats? Har ni grön el?
  • Är kontorsbyggnaderna certifierade?
  • Försöker arbetsgivaren arrangera hållbara event, seminarier och konferenser? Finns det riktlinjer för detta?