Unionen: Företag behöver korttidsarbete

Idag debatterar Unionens ordförande Martin Linder i Dagens Industri att företagen måste ha möjlighet att använda sig av korttidsarbete även under nästa år.

2020-10-19

Korttidsarbetet med statligt stöd har räddat mängder av jobb och företag under året. Coronakrisen kommer att fortsätta slå hårt mot vissa företag och branscher även nästa år. Unionen ställer därför tre krav på regeringen:

  • Företagen måste ha möjlighet att använda sig av korttidsarbete även under år 2021
  • Dagens karensregler, som säger att företag som använt sig av korttidsarbete under år 2020 inte får ansöka om stöd igen förrän efter en karenstid på 24 månader, måste tas bort
  • Inkomsttaket för stödet måste höjas för att företag med högkvalificerad personal, och höga lönekostnader, inte missgynnas av hur reglerna för korttidsarbete är utformade.