Sogeti, Ottobock och Ikano Bostad vinner Unionens jämställdhetspris 2019

Konsultbolaget Sogeti AB är årets mest föräldravänliga arbetsplats. Ikano Bostad AB är bäst på lika karriärmöjligheter för kvinnor och män. Ottobock Scandinavia AB Sverige prisas för sitt arbete för jämställda löner. Unionen har för 16 året i rad delat ut pris till årets mest jämställda arbetsgivare.

2019-11-12

– Vi har långt kvar till riktig jämställdhet på arbetsmarknaden. Kvinnors löner ligger efter mäns och kvinnor bli inte chefer i samma utsträckning som män. Men det finns arbetsgivare som lyckats med sitt jämställhetsarbete. Det vill vi uppmärksamma och därför delar vi ut Unionens jämställdhetspris, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

– Jämställda arbetsplatser har nöjdare medarbetare, bättre arbetsmiljö och presterar ofta bättre resultat, säger Martin Linder.

Vinnare av Guldnappen – för föräldravänlig arbetsplats: Sogeti Sverige AB
– Att vara en föräldravänlig arbetsplats är en självklarhet och ett måste för oss. Att vinna Guldnappen fyller oss med stor stolthet och ger oss ytterligare ett kvitto på att våra insatser kring föräldravänlighet och gender balance bär frukt, kommenterar Frida Karlsson, HR-direktör på Sogeti.

Sogeti Sverige AB prisas för att i en mansdominerad IT-bransch, och trots utmaningen att många anställda arbetar ute hos kund, ha lyckats skapa en positiv och uppmuntrande kultur med tydliga rutiner och konkreta insatser för ett föräldravänligt arbetsliv.

Vinnare av Guldpengen – för jämställda löner: Ottobock Scandinavia AB
Ottobock Scandinavia AB prisas för att ha gjort ett gediget, långsiktigt och systematiskt arbete för jämställda löner, i nära samarbete med de förtroendevalda på arbetsplatsen.

– Vi är självklart glada över att få ta emot priset. Jag vill särskilt rikta ett varmt tack till alla chefer och fackliga representanter på Otto Bock som bidragit under hela lönekartläggningsprocessen med delaktighet, engagemang och kloka åsikter, säger Kristina Gullman, HR-chef på Otto Bock.

Vinnare av Guldstegen – för lika karriärmöjligheter: Ikano Bostad AB
Ikano Bostad AB prisas för att i en mansdominerad värld aktivt och målinriktat arbetat för att skapa en jämställd organisation med lika karriärmöjligheter för män och kvinnor. De har på kort tid bland annat lyckats med att dramatiskt öka andelen chefer som är kvinnor.

– Fler kvinnliga chefer ger fler kvinnliga förebilder. Något som vi ser har skapat både utveckling och framgång för Ikano BostadDet är med stor stolthet vi tar emot detta pris, säger Pirjo Unnerstad, HR-chef på Ikano Bostad.

Om Unionens jämställdhetspris

I 16 år har Unionen delat ut priset Guldnappen till Sveriges mest föräldravänliga företag. Förra året växte priset och består nu av tre priskategorier: Guldnappen - för ett föräldravänligt arbetsliv, Guldstegen - för jämn könsfördelning bland chefer och Guldpengen - för jämställda löner.

– Unionens jämställdhetspris är ett viktigt bidrag för att visa vad näringslivet kan göra för att arbetslivet ska bli mer jämställt. I ett jämställt arbetliv har alla samma självklara rätt till en bra lön, utveckling och karriär, avslutar Martin Linder.

För mer information kontakta

Johanna Gréen
pressekreterare
072- 469 05 91
johanna.green@unionen.se

Unionens presstjänst
08 -504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – https://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/