Unionen medverkar till att Ethical Trading Initiative bildas i Sverige

2019-12-13

Nu går svenska företag, fackförbund, civilsamhälle och offentliga aktörer samman för att främja goda arbetsvillkor i produktionsländer. Bildandet av ett svenskt Ethical Trading Initiative, ETI, innebär ett gemensamt krafttag för schysta villkor i världshandeln. Unionen och Union to Union är två av organisationerna som är med och grundar ETI Sweden.

ETI-organisationer finns redan i Storbritannien, Norge och Danmark. Den svenska motsvarigheten satsar nu på att bli en motor för bättre arbetsvillkor genom breda samarbeten.

– Det är väldigt glädjande! Det finns ett stort engagemang för dessa frågor i Sverige och ETI skapar fler förutsättningar för verklig förändring. ETI Sweden blir en plattform för alla som vill göra skillnad, säger Viveka Risberg, programansvarig på Axfoundation som drivit frågan om ett svenskt ETI och går in som grundare.

Sveriges import är helt beroende av produktion i högriskländer med osäkra arbetsvillkor och negativa sociala och miljömässiga fotavtryck. Arbetet med att säkra goda arbetsvillkor i komplexa globala leverantörsled går framåt i förstaled men längre bort i kedjan, där riskerna är som störst, finns varken spårbarhet eller transparens.

– Att värna rätten för arbetstagare världen över att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt om schysta arbetsvillkor och löner är grundläggande för Unionen. ETI Sweden är ett initiativ som samlar de goda krafter som vill arbeta med att förbättra villkoren i sina leverantörskedjor och för att respektera mänskliga och fackliga rättigheter, säger Magnus Kjellsson, internationell chef på Unionen.

ETI Sweden öppnar för nya möjligheter till samarbete för aktörer inom Sverige och med övriga ETI-organisationer i andra länder. Genom kompetenshöjning och lokala projekt ska ETI Sweden bidra till schysta arbetsvillkor, minskad miljöförstöring och verka mot korruption. Medlemskapet är öppet för företag, civilsamhälle, fack och offentlig sektor.

I dag samlar ETI-organisationerna runt om i världen 350 medlemmar och når flera miljoner anställda och odlare. Föreningsfrihet är en av grundpelarna i ETI:s kod och arbete.

Grundande organisationer av ETI Sweden är: Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, LO, Oxfam Sverige, Systembolaget, Unionen, Union to Union, Västtrafik.

För mer information kontakta

Johanna Gréen
pressekreterare
072- 469 05 91
johanna.green@unionen.se

Unionens presstjänst
08 -504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se