Arbetsgivare dåliga på att hantera stress på jobbet

Nästan var tredje arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivaren saknar kunskap för att förebygga stress på jobbet och mer än fyra av tio uppger att de saknar rutiner för hur tillgängliga medarbetarna förväntas vara efter arbetstid, det visar Unionens Arbetsmiljöbarometer 2019.

2020-02-26

För 14:e året i rad har Unionens arbetsmiljöombud svarat på frågor om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen. Undersökningen visar att tre av tio arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivarens kunskaper om riskerna i den psykosociala arbetsmiljön är dåliga eller mycket dåliga.

– Det är allvarligt, ingen ska behöva bli sjuk på jobbet. Stress och hög arbetsbelastning är idag en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning bland tjänstemän. Arbetsgivare måste bli bättre på att förbygga problem i den psykosociala arbetsmiljön, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Ett stort problem i dagens arbetsliv är den ständiga tillgängligheten. Jobbmejl och sms kan skickas dygnet runt. Arbetsmiljöbarometern visar att fyra av tio arbetsgivare inte säkerställt att medarbetarna inte behöver arbeta under sin fritid.

– Det leder ofta till att man inte får tillräcklig återhämtning. Fler arbetsgivare behöver tydliggöra i vilken utsträckning och på vilket sätt medarbetare förväntas vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid, säger Martin Linder.

I undersökningen har arbetsmiljöombuden betygsatt den psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats. På arbetsplatser där det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete var 6 av 10 arbetsmiljöombud positiva till den psykosociala arbetsmiljön, medan bara 2 av 10 var positiva när det inte fanns det.

– Arbetsmiljöbarometern visar tydligt att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger resultat. En bra arbetsmiljö kan spara både lidande hos anställda och kostnader för företagen. Mår man bra, presterar man bättre, så enkelt är det, säger Martin Linder.

Om Unionens Arbetsmiljöbarometer 2019

Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Av Unionens 6 580 arbetsmiljöombud svarade 3 134 på undersökningen. Undersökningen genomfördes i september år 2019.

För mer information kontakta

Johanna Gréen
pressekreterare
072- 469 05 91
johanna.green@unionen.se

Unionens presstjänst
08 -504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 675 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se