Unionen utsatt för bedrägeri av tidigare anställd chef

2020-03-03

Unionen har polisanmält en tidigare anställd chef efter att det har uppdagats att han utsatt Unionen för ett bedrägeri till en summa av 1,9 miljoner kronor. Bedrägeriet kunde genomföras då personen hade en hög ställning och åtnjöt ett stort förtroende. Den före detta chefen såg till att Unionen betalade en falsk faktura för påhittade tjänster inom hans ansvarsområde.

– Unionens fokus är nu att medlemmarnas pengar ska betalas tillbaka, vilket vi förutsätter kommer att ske, säger Tora Heckscher, press- och opinionschef på Unionen.

Bedrägeriet upptäcktes i början av februari 2020 när det inte gick att identifiera någon leverans kopplat till en stor budgetpost. Så fort detta uppdagades inleddes en intern utredning som nu har resulterat i en polisanmälan.

Den tidigare chefen avslutade sin anställning hos Unionen hösten 2019. Det fanns vi den tidpunkten inga misstankar om brott.

Unionen
08-504 151 00