Katarina Larsson, fotografi

Katarina Larsson

Region: 
Gävleborg
Telefonnummer: 
026-64 76 06

Sakområdesansvar:
Utbildningsansvarig

Avtalsansvar:
Tjänstesektorn

Sekreterare i regional valberedning

Sekreterare i regionstyrelsen

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej