Katarina Björnfot

Katarina Björnfot

Katarina Björnfot

Region
Norrbotten
Funktion
Valberedning
Styrelseuppdrag
Suppleant i regionstyrelse
Others

Arbetar vid Kalix Tele24

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?