Vill du fortsätta jobba på distans? Klira det med chefen

Vill du fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin? Då är det smart att reglera saken med chefen, så att det inte uppstår missförstånd och du hamnar i trubbel hos chefen. Unionens förbundsjurist berättar vad du ska tänka på.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Vill du fortsätta jobba på distans? Då är det dags att skriva avtal!

Publicerad 16 nov. 2021

Under pandemin skickades många svenskar hastigt och lustigt hem för att jobba vid köksbordet. Ovanliga tider kräver ovanliga åtgärder – helt okej. Men tiden gick, många av oss började gilla de nya arbetssätten och vill nu fortsätta jobba på distans – i alla fall någon eller några dagar per vecka. Ja, en global undersökning från EY visar att hela 54 procent skulle välja att säga upp sig om man inte längre får någon form av flexibilitet kring när och var man jobbar även efter pandemin. Framförallt millennials är benägna att byta arbetsgivare av den orsaken. Och en tredjedel av Unionens klubbar tror att det går lättare att attrahera nya medarbetare om man erbjuder möjlighet till distansarbete, visar Unionen branschbarometer. Tillhör du gruppen som vill fortsätta jobba på distans på hel- eller deltid, så är det dags att reglera det i ett avtal. Om det finns en klubb på ditt företag, så börja med att prata med dem om vilka överenskommelser som finns, kanske kan de också hjälpa till med att göra individuella avtal. 

– Står det inget om distansarbete i ditt anställningsavtal så ska du alltid försäkra dig om att det är okej med arbetsgivaren att du jobbar hemifrån. Reglera både i vilken omfattning du får jobba på distans, och om det är okej att jobba från andra platser än ditt hem. Kanske vill du sitta och jobba i stugan i Småland ibland, eller hos din gamla pappa i Linköping, säger Unionens förbundsjurist Susanna Kjällström.

Måste avtalet vara skriftligt, eller räcker det att jag och chefen pratar ihop oss?

– Det kan räcka med en muntlig överenskommelse, men jag skulle rekommendera att uppgörelsen finns formaliserad på något sätt. Annars är risken att ord står mot ord i en konflikt, att chefen säger att det där har ni minsann aldrig kommit överens om, och ger dig ogiltig frånvaro.

Och hur formellt ska det då vara?

– Vissa företag tar fram skriftliga rutiner för distansarbete som gäller för och kommuniceras till alla anställda. Annars kan det räcka med ett mejl, där det tydligt framgår vad ni har kommit överens om.

Tänk på att saker förändras

Susanna Kjällström vill också uppmana dig att ta höjd för att saker kan förändras. Just nu kanske det passar dig utmärkt att jobba hemifrån, men så händer det något i privatlivet som förändrar allt. Kanske blir din sambo allvarligt sjuk, kanske ska ni separera och du får ett mindre boende utan kontor. Du kanske hyr du i andra hand och får inte bo kvar, eller så börjar det kännas ensamt att sitta hemma så många dagar i veckan.

– Vad händer om det av olika skäl inte längre fungerar för dig att jobba hemifrån? Det här är viktigt att tänka på när man skriver sitt avtal. Unionens inställning är att du bör kunna ändra dig snabbt, i princip till nästa dag. Arbetsgivaren ska kunna erbjuda en kontorsplats.

6 saker för distansare att klira i avtal

  1. Giltighetstid. Gäller överenskommelse tills vidare eller under en viss tidsperiod? Det är en god idé att avtala om en viss tidsperiod, och sedan utvärdera hur arbetet har fungerat. Det kan även finnas anledning att överväga att reglera frågan om  uppsägningstid  av överenskommelsen. Dina förutsättningar kan förändras snabbt.  
  2. Omfattning. Fundera på i vilken omfattning hemarbetet ska gälla. Exempelvis bör det framgå vad arbetsgivaren har sagt ja till. Hur många dagar per vecka får du jobba hemma? Och får du själv välja dagar eller inte?
  3. Arbetstid. Parterna bör tydliggöra hur arbetstidens förläggning ska se ut och hur övertidsarbete ska kompenseras. Klira också hur stor flexibilitet du har. Du kanske gillar att åka och handla mitt på dagen, för att jobba lite till på kvällen. Är det okej för chefen? Här kan det lätt uppstå missförstånd, där chefen förväntar sig att du ska vara tillgänglig och svara på mejl och i telefonen.
  4. Uppföljning och rapportering. Hur stämmer ni av att arbetet flyter på som det ska?  
  5. Utrustning. Diskutera och reglera vilken utrustning arbetsgivaren tillhandahåller i ditt hem. Bestäm också vem som ansvarar för transport av dessa saker hem till dig, installation och transport åter till kontoret. Utgångspunkten är att arbetsgivaren ska ansvara för nödvändiga arbetsredskap om överenskommelse om hemarbete har träffats. Men självklart beror det här på om du själv vill sitta hemma och jobba en dag varannan vecka, eller om chefen vill att du ska jobba hemifrån fyra-fem dagar i veckan.
  6. Övriga kostnader. Hemarbete bör inte innebära ökade kostnader för dig. Så diskutera hur eventuella merkostnader ska regleras. Kanske har arbetsgivaren satt upp regler som gäller alla. Annars kan du försöka förhandla till dig att få wifi och kostnader för skrivare betalda.