Välkomna förslag om ökad trygghet för egenföretagare

Företagares trygghet på svensk arbetsmarknad skiljer sig idag markant från den trygghet som gäller för alla andra som jobbar. Unionen har återkommande påtalat orimligheten i ett bristande ekonomiskt skydd och oklara förutsättningar för Unionens egenföretagarmedlemmar. Äntligen finns förutsättningar för en förbättring!

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 16 dec. 2021

En efterlängtad utredning om ändrade socialförsäkringsregler för företagare (Ett förbättrat trygghetssystem för företagare, SOU 2021:98) har just lagt fram sitt förslag.

Utredningen innehåller förslag som i viktiga delar kan förbättra egenföretagares trygghet. För Unionen är det centralt att socialförsäkringen ger ett rimligt skydd mot inkomstbortfall och att detta skydd ska gälla alla som arbetar, även företagare och så kallade kombinatörer (de som driver ett företag parallellt med en anställning). Alla som betalar in till systemet bör också kunna få något ut av det.

En viktig del av utredningen handlar om vad som ska ligga till grund för den sjukpenninggrundande inkomsten.

Här finns mycket stora problem i dagens regelverk. I nuvarande system utgår man från förväntad framtida inkomst. Det har i praktiken fungerat dåligt för företagare eftersom den framtida inkomsten ofta är svår att fastställa. Konsekvensen blir att företagare alltför ofta får ett bristfälligt skydd eller står helt utan skydd. Därför är det bra att utredningen nu lämnar förslag på en ny modell där det man faktiskt har tjänat in tas med i beräkningen. Unionen tycker att det är bra som utgångspunkt och ser fram emot att mer grundligt ta del av förslagen för att återkomma med ytterligare synpunkter. 

Martin Linder
Förbundsordförande
Unionen

2021-12-17