Unionen välkomnar LO:s inriktning att ansluta sig till trygghetsöverenskommelsen

11 november kom beskedet att LO:s inriktning är att ansluta sig till trygghetsöverenskommelsen. Ett besked Unionen välkomnar!

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 12 nov. 2021

2021-11-12 

Trygghetsöverenskommelsen ger ekonomiska möjligheter och tid att fortsätta att uppgradera sin kompetens genom hela arbetslivet

Trygghetsöverenskommelsen breddar synen på anställningstrygghet till att också handla om den trygghet som ligger i möjligheten att stärka sin kompetens för det jobb man har eller för det jobb man vill ha i framtiden. Dagens besked från LO är ett styrkebesked för den svenska modellen .

Vi har hela tiden velat se en så bred överenskommelse som möjligt, och det är bra för svensk arbetsmarknad att huvudavtalet bärs av huvudorganisationerna PTK och LO. Trygghetsöverenskommelsen innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet både för anställda inklusive visstidsanställda och för personer som är mellan jobb.

Martin Linder
Förbundsordförande
Unionen