Tips för en säker återgång till kontoret

Äntligen släpper restriktionerna och vi börjar se slutet på pandemin. Men vad innebär det för återgången till kontoret? Vissa vill kasta sig dit imorgon dag, medan andra känner oro över såväl trängsel som surret i kontorslandskapet. Här är Unionens tips för en smidigare omställning.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Kollegor gör high five på kontor.

Publicerad 03 feb. 2022

Jippi, restriktionerna släpper! Äntligen börjar vi (förhoppningsvis) se slutet på pandemin. Men vad händer nu på jobbet? Ja, efter år av ändrade rutiner och vanor kommer återgången till kontoren att bli både en utmaning och omställning. För vi är som vi vet olika. Vissa kan inte vänta på att få snicksnacka med kollegor igen, och vill kasta sig tillbaka. Medan andra känner olust eller rent av oro inför att sätta sig i ett stökigt kontorslandskap.
Här är Unionens tips för en smidigare återgång.

Jag vill krama kollegor!

Som man har längtat efter mänsklig kontakt där hemma vid skrivbordet i sovrummet. Äntligen är det slut på jobb-ensamheten. Nu jädrar blir det till att krama kollegor vid kaffeautomaten, bjuda in till IRL-möten och gå på AW för hela slanten.

3 tips och tankar till dig:

  1. Stanna hemma om du snorar. Minns att smittspridningen fortfarande pågår. Fortsätt stanna hemma vid symptom.
  2. Ta hänsyn. Ha respekt. Fråga den du möter om hen vill skaka tass eller hälsa med armbågen.
  3. Håll avstånd. Är du ovaccinerad rekommenderas du fortsätta vara försiktig och hålla avstånd.

Jag vill gärna fortsätta jobba hemma

Visst är det fantastiskt att restriktionerna lättar. Men under de här åren har jag insett att jag gillar att jobba hemma, i alla fall på deltid. Jag har lättare att koncentrera mig och är mer effektiv – dessutom gillar jag den ökade självständigheten och har fått bättre balans mellan jobba och arbetsliv. Tänk om chefen nu vill att alla ska infinna sig på kontoret fem dagar i veckan…
 

3 tips och tankar till dig:

  1. Uttryck din vilja. Fråga vad arbetsgivaren har för tankar. Säg till chefen och kanske HR att du gärna vill fortsätta jobba hemma några dagar i veckan.
  2. Vässa dina argument. Förklara varför du gillar att jobba hemma, att du kan koncentrera dig bättre, är mer produktiv, och att det varit bra för din stressnivå.  
  3. Snacka med facket. Får du inte alls gehör för dina önskemål, prata med dit fackliga ombud för råd. Fråga om vilka samtal som förs om distansarbete, och ge inspel. 

Jag känner oro

Att börja trängas i ett kontorslandskap och en lunchmatsal känns konstigt efter hemmets lugna vrå. Trots vaccin har jag fått covid mer än en gång, och har helt ärligt ingen lust att åka dit på det igen. Och utöver det ska man hitta tillbaka till kollegor efter att ha jobbat isär så länge. Nej, det här känns inte bra i magen.

3 tips och tankar till dig:  

  1. Ta det steg för steg. Känn ett lugn i att många företag inte kommer att kalla tillbaka sin personal på heltid direkt. Om så inte är fallet, lyft frågan med din chef och berätta hur du känner. 
  2. Undvik trängsel. Trängsel på kollektivtrafiken kan också ge oro för smitta. Kanske kan du undvika rusningstiden genom att jobba hemma första timmen, och ha liknande upplägg på eftermiddagen – stäm i så fall av det med din arbetsgivare. 
  3. Sjuknärvaro är ej okej. Tycker du att kollegor sitter där och snorar – lyft frågan med dem. Be chef och chef och skyddsombud om tydliga förhållningsregler,  så att arbetsgivaren är tydlig med att sjuknärvaro ej accepteras.