Ta mänskliga rättigheter i arbetslivet på allvar!

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter kom 2011. Nu, elva år senare, föreslås ett EU-direktiv för att säkra företagens respekt för mänskliga rättigheter och ta oss närmare visionen om ett socialt hållbart Europa.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 21 feb. 2022

I Sverige välkomnar fackförbund, investerare och många företag EU:s förslag till bindande direktiv för ”tillbörlig aktsamhet” (HRDD). Det handlar om respekten för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Tydliga regler för företag och myndigheter inom EU kan i förlängningen också få påverkan globalt. Framförallt vill vi se att det leder till samverkan , dialog och förhandling mellan fack och arbetsgivare - för arbetstagares bästa. När det gäller förslaget om styrelsens aktsamhetsplikt, behöver det analyseras närmare. 

Det är arbetsgivarens ansvar att regelverket följs. Fackliga parter har en viktig roll att spela i detta, och vi vet att samverkan är det bästa sättet att hitta pragmatiska och situationsanpassade lösningar på komplexa utmaningar som denna.

Vi måste öka våra ansträngningar

Många företag har genom intensiv lobbying försökt påverka EU-kommissionen att inte lägga fram förslaget. Påverkanskampanjerna har tyvärr försenat de nödvändiga politiska, finansiella och affärsmässiga åtgärderna som ett direktiv skulle leda till.

Det råder ingen tvekan om att sociala frågor, jämfört med för bara några år sedan, står högre på företagens agendor. Låt detta direktiv bli en steg på vägen mot att effektivt kunna ta itu med de utmaningar vi ser på den globala arbetsmarknaden. I många länder i Europa är arbetet redan igång. Jag noterar samtidigt att Sverige har valt att vända bort blicken i frågan om mänskliga rättigheter i arbetslivet, trots höga hållbarhetsambitioner generellt.

Hur går vi då från ord till handling? Det korta svaret är att vi måste öka våra ansträngningar. Ett direktiv på europeisk nivå ger möjlighet till sanktioner vid brott mot regelverket. Företag som arbetar eller är baserade inom EU måste erkänna föreningsrätten och övriga mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet och i leverantörskedjorna.

Ett aktivt och engagerat hållbarhetsarbete lönar sig; det ger motståndskraft mot framtida kriser. Dagens främsta affärsrisk är att inte engagera sig i systematiskt hållbarhetsarbete, vilket självklart inkluderar rättigheter och villkor för arbetstagare. Det är den enda vägen framåt för företag som på allvar vill ta ansvar för sin verksamhets hela påverkan på sin omvärld.

Facket – världens största nätverk

Fackföreningsrörelsen är världens största nätverk med 200 miljoner medlemmar. Det finns ingen annan funktion så väl lämpad att arbeta tillsammans med företagen för att säkerställa mänskliga rättigheter i arbetslivet. För att tala klarspråk: Ingen övertygande social hållbarhet i arbetslivet kommer att kunna genomföras utan en facklig dialog på företagsnivå, nationell nivå och internationell nivå.

Låt oss gemensamt se till att 2022 blir året då arbetstagares rättigheter tas på allvar.

Martin Linder
Förbundsordförande
Unionen

2022-02-21

Den här krönikan publicerades först i Nyhetssajten Europaportalen