Stort fokus på frågor om kompetens och omställning i Almedalen

Under tre dagar har Unionen deltagit i olika panelsamtal, haft möten med politiker och företrädare för med- och motparter på arbetsmarknaden. För första gången har Unionen varit på företagsbesök under veckan. Under många år har digitalisering haft ett stort fokus som samtalsämne men i årets upplaga av Almedalsveckan har kompetensfrågorna fått allt större fokus.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
almedalen

Publicerad 06 juli 2022

Måndag

Fordonsindustri från Luleå till Lund - så klarar vi kompetensförsörjningen  

Västsvenska handelskammaren arrangerade ett seminarium om kompetensförsörjning inom fordonsindustrin. Martin Linder medverkade och inledde med att påpeka att inte bara fordonsindustrin skriker efter kompetens. Just nu skriker alla branscher efter kompetens och ofta är det ungefär samma kompetens som behövs i många branscher. Därför måste företagen jobba på flera fronter samtidigt. En lösning är att lyfta den kompetens som redan finns på arbetsplatsen och kompetensutveckla befintlig personal. Martin pratade också om vilka möjligheter det nya omställningsstudiestödet ger. Nu måste politiken se till att lärosätena ges möjlighet att utveckla kurser som passar redan yrkesverksamma.

Omställning i praktiken med det nya omställningsavtalet 

Alecta, Afa försäkring och AMF arrangerade ett seminarium om det nya omställningsavtalet. Arbetsmarknadens parter och företrädare för omställningsorganisationerna deltog. Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef, deltog och pratade om de positiva effekter som denna historiska reform kommer att ge.

Industriavtalet – leverans på arbetsmarknaden i en osäker tid

IKEM och Industriarbetsgivarna arrangerade ett seminarium om förutsättningarna för nästa avtalsrörelse . Martin Linder medverkade och lyfte att Industriavtalet har levererat reallöneökningar och stabilitet sedan 1997. Om arbetsmarknadens parter i Sverige får fortsätta att agera utan inblandning av lagstiftare, både nationellt och på EU-nivå, så kommer Industriavtalet och den svenska modellen att fortsätta att leverera.

Nyindustrialisering i Sverige har goda förutsättningar genom att bland annat kunna attrahera arbetskraft från andra branscher i Sverige och från hela världen. Men, utbildningssystemet måste bättre anpassas efter yrkesverksammas behov av utbildning mitt i arbetslivet.
Martin menade att Sverige har goda förutsättningar att klara av de utmaningar som skapas av krig, inflation och svagare global konjunktur jämfört med många andra länder. Martin lyfte även att Unionens klubbar tror på en fortsatt urstark utveckling för svenskt näringsliv och att vi med tillförsikt ser fram emot avtalsrörelsen 2023.

Ska det inte löna sig att ta ansvar för sina anställda?

Transportföretagen arrangerade ett seminarium som handlade om hur seriösa arbetsgivare ska kunna konkurrera med företag som inte tar ett arbetsgivaransvar i gigekonomin/plattformsekonomin. Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt deltog och lyfte att det finns aktörer inom plattformsekonomin som medvetet söker undgå ett arbetsgivaransvar. Unionens hållning är att vi vill se kollektivavtal även i den här sektorn och att nuvarande lagstiftning räcker för det. Möjligtvis kan det behövas förtydliganden i lagstiftning inom arbetsmiljöområdet där det ibland är oklart vem som har ansvar.

Tisdag

Vilket EU behöver Sverige? 

Det var rubriken på ett seminarium som arrangerades av Teknikföretagen och där Peter Hellberg, Unionens förste vice ordförande deltog i panelen. Peter, fokuserade på att svensk industri är konkurrenskraftig, flexibel och trygg tack vare vår arbetsmarknadsmodell. Därför måste EU fullt ut respektera våra arbetsmarknadsparter och den ordning som skapar framgång. Sveriges måste bli bättre på att påverka EU för att säkra konkurrens på lika villkor och dra nytta av gemensamma satsningar. Konkurrens måste inte bara ske på lika villkor utan också på ett hållbart sätt. 

Utsatthet på arbetsmarknaden – hur motverkas sexuella trakasserier på jobbet? 

Martin Linder deltog i en diskussion om sexuella trakasserier och betonande att det bakom statistiken finns enskilda individer som far väldigt illa, att detta är en arbetsmiljöfråga som vi måste jobba förebyggande och systematiskt med på arbetsplatsen - och vi måste prata om tystnadskulturen kring detta. Martin lyfte att förtroendevalda har en viktig roll men det är inte alltid enkla frågor att hantera därför utbildar och stöttar vi förtroendevalda i detta. Martin lyfte även att det skulle underlätta om fack och arbetsgivare fick möjlighet att avtala om hur vi parter ska jobba med detta på våra arbetsplatser.

Kollektivavtalet – allas älskare, ingens älskling

Afa, Alecta och AMF diskuterade kollektivavtal och pensioner. Martin Linder medverkade och menade att företagens ovilja mot kollektivavtal oftast bottnar i okunskap om vad avtalet kan ge samt att kollektivavtal är ett verktyg för att tillsammans med de anställda bedriva ett bra förändringsarbete. Om vi inte skulle ha kollektivavtal som reglerar arbetsmarknaden så kommer staten att kliva in och reglera den i lag, och det är mindre flexibelt och i värsta fall mer instabilt när partimajoriteter skiftar.

Om tjänstepension kontra allmän pension sa Martin att parternas uppgift är att komplettera den allmänna pensionen, inte kompensera för dess brister, även om det idag faktiskt är kompensation det handlar om när den allmänna pensionen har halkat efter så mycket.

Till sist passade Martin på att lyfta den viktigaste frågan för Unionen inför valet; att politikerna måste hålla fast vid sin del av trygghetsöverenskommelsen och se till att det finns ett utbildningsutbud som passar tjänstemän som vill utbilda sig mitt i arbetslivet. Och att det blir möjligt att tillgodogöra sig den kunskap man har skaffat sig i yrkeslivet innan man sätter sig på skolbänken igen så att man inte behöver börja om från början.

Onsdag

Kompetensförsörjning inom handeln

Martin Linder medverkade på Svenska Handels seminarium om kompetensförsörjning i handeln. Seminariet konstaterade att det är stor brist på kompetens inom handeln och Martin inledde med att lyfta att handelsbranschen faktiskt är sämst i klassen på att kompetensutveckla sin befintliga personal. Här måste branschen bli bättre och en del av lösningen är att satsa på den egna personalen.

Martin lyfte också att många yrken inom handeln just nu automatiseras och digitaliseras och att det här frigörs medarbetare som kan göra annat. Företagen inom handeln borde se vilken jättepotential det är för företagen inom handelsbranschen.

Företagsbesök på Gotlandssnus med riksdagsledamöter för att träffa Unionens fackklubb och företagets ledning

Unionens ordförande Martin Linder och riksdagsledamöterna Anders Frimert (S) och Camilla Brodin (KD) åkte på onsdagen till Gotlandssnus som är en snabbväxande snusfabrik som har ett mycket bra samarbete mellan fackklubb och företagsledning. Gotlandssnus lyfte också att de har stort behov av kompetens närmsta åren och att det till och från är svårt att hitta rätt kompetens. Ett mycket intressant besök och vi enades om att träffas igen om några år för att följa deras resa. Tack för besöket, Gotlandssnus!

Gotlandssnus
Camilla Brodin (KD), Lars Hansson, vd på Gotlandssnus, Martin Linder, Jonathan Andersson, klubbordförande på Gotlandssnus och Anders Frimert (S)