Regeringen får underkänt för förslag om pensionerna

I regeringens vårändringsbudget finns förslag om att införa ett garantitillägg i bostadstillägget. Syftet är att förbättra ekonomin för de med lägst pension. Tanken är vällovlig, men tyvärr feltänkt. Garantitillägget är inte rätt sätt att lösa det allmänna pensionssystemets brister och skavanker.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Katarina Lundahl

Publicerad 20 april 2022

Vi i Unionen ser framför allt fyra problem med förslaget:

  1. Arbete i lägre till medelhöga inkomstlägen kommer att löna sig mindre för pensionen. Det allmänna pensionssystemets grundskydd består redan idag av flera olika delar som i olika grad trappas av mot övriga inkomster. Det skapar så kallade marginaleffekter- kort sagt att mer arbete ger mindre tillskott i pensionärens plånbok. Att införa ett garantitillägg skulle ytterligare förstärka marginaleffekterna, som för vissa individer skulle bli väldigt omfattande.
  2. Ett annat problem är att garantitillägget skulle göra pensionssystemet mer invecklat och svårbegripligt. Förutsägbarheten skulle minska, genom att ytterligare en komponent med en separat uppsättning regler för utbetalning och beräkning tillförs och som inte hänger ihop med det övriga systemet.
  3. Ett tredje problem handlar om finansieringen. Pensionssystemets finansiering är idag huvudsakligen separerad från statens budget. Det är en viktig garant för systemets långsiktiga stabilitet. Förslaget om garantitillägg är däremot finansierat via statsbudgeten. Detta riskerar erodera stabiliteten i pensionssystemet.
  4. Pensionssystemet vilar på en bred partipolitisk förankring. Breda politiska majoriteter borgar för långsiktighet och stabilitet, vilket är viktigt för system som måste fungera över decennier. Förslaget om garantitillägg verkar inte ha den breda partipolitiska förankring som är önskvärt för en så här omfattande pensionsreform, som kommer att kosta nära 10 miljarder om året.

Det hade varit betydligt bättre att istället satsa på stärkt allmän inkomstpension, inom ramen för det befintliga pensionssystemet och helst i samsyn inom pensionsgruppen. Unionen har länge drivit att den inkomstrelaterade pensionen bör höjas så att den motsvarar de 18,5 procent av inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp, som var tanken när pensionssystemet infördes. Dagens 17,21 procent leder till onödigt låga pensioner. Lika viktigt är också att anpassa pensionsnivåerna för individer som redan gått i pension. 

Katarina Lundahl
Chefsekonom
Unionen

2022-04-20