Rätten att få vara sig själv - en mänsklig rättighet

Därför jobbar Unionen för en trygg och inkluderande arbetsplats oberoende av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Marina Åman

Publicerad 24 aug. 2022

Unionen fick äran att ta emot RFSL Stockholms Regnbågspris 2022 för vårt bidrag till ett inkluderande och öppet arbetsliv samt för att vi har flyttat fram positionerna när det gäller allas lika värde och rättigheter i arbetslivet ur ett hbtqi-perspektiv. Vi är mycket stolta över priset!

Vänd på fördomarna! – så lyder rubriken för Unionens kampanj i samband med Pride 2022 med syftet att uppmärksamma några av de kränkande frågor och fördomar som hbtqi-personer kan utsättas för på jobbet. Det handlar om frågor eller kommentarer som ingen straight person skulle få, som hur kommer det sig att en är bög eller trans. Vi har tyvärr inte kommit längre än att hbtqi-personer fortfarande får nedsättande kommentarer eller ifrågasätts för sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller könsuttryck.

Unionens uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö, bra lön och villkor och goda utvecklingsmöjligheter för alla medlemmar. Eftersom hbtqi-personer oftare än andra utsätts för diskriminering eller trakasserier, är inkludering, respekt mellan såväl kollegor som mellan medarbetare och chefer, tillsammans med möjligheten att vara öppen på jobbet med vem en är, prioriterade frågor för Unionen. Det är, och måste vara,  något vi jobbar med året om – inte bara under Prideveckorna.

I grunden handlar det om rätten att får vara sig själv utan att hindras eller påverkas av omgivningens uppfattning av vad som är normalt och vad som är annorlunda. Det borde vara självklart att vi alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska kunna vara oss själva på jobbet. Det, är en mänsklig rättighet.  

Marina Åman
2:e vice ordförande
Unionen

2022-08-24