Orimligt att kunskaper från arbetslivet inte räknas

Unionen arrangerade ett seminarium under Almedalsveckan. Temat för seminariet var validering av yrkesverksammas kompetens.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
 Anna Johansson, Josefin Malmqvist, Hans Adolfsson, Martin Linder, Klas Wåhlberg.
Anna Johansson, Josefin Malmqvist, Hans Adolfsson, Martin Linder, Klas Wåhlberg.

Publicerad 06 juli 2022

För att hamna i rätt/relevant vidareutbildning måste man kunna tillgodogöra sig den kompetens man har skaffat sig i arbetslivet. Allt annat är slöseri med både tid och resurser för den som vill stärka sin kompetens. Det är också dåligt för företag som skriker efter kompetens, som får vänta ännu längre på att fylla sina kompetensbehov. För Unionen är det tydligt att lärosätena behöver få öronmärkta resurser från politiken för att möta yrkesverksammas behov av validering.

I seminariet deltog Martin Linder, Unionens förbundsordförande, Klas Wåhlberg, Teknikföretagens VD och Hans Adolfsson, vice ordförande i SUHF och rektor vid Umeå universitet. Från politiken deltog Anna Johansson, S, riksdagsledamot och ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott samt Josefin Malmqvist, M, riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet.

Alla måste nu ta sitt ansvar

I panelens slutord uttryckte Martin Linder att alla inblandade måste ta sitt ansvar och se till så att validering fungerar på riktigt. Josefin Malmqvist från Moderaterna fokuserade på behovet av närmare samarbete mellan politiker och branscher för utformningen av utbildningar. Anna Johansson lyfte att samverkan mellan näringsliv och utbildningsanordnare behöver ske på regional nivå och inte bara på nationell nivå med tanke på regionala skillnader och utmaningar. Hans Adolfsson från SUHF betonade att Högskolan behöver samarbete. De vill veta vad som gäller innan de får nya krav från politiken. Samt att det måste finnas sökande till de kurser som görs. Martin Linder och Claes Wåhlberg poängterade att trygghetsöverenskommelsen kommer att vara skjutsen framåt för att universitet och högskolor ska kunna möta yrkesverksammas kompetensbehov.

Unionen vill se:

  1. Ge lärosätena resurser för tillgodoräknanden baserade på reell kompetens. 
  2. Gör det möjligt att tillgodoräkna reell kompetens inom uppdragsutbildning. 
  3. Ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att testa en modell med central ingång för förhandsbesked om tillgodoräknande av reell kompetens.