7. Prognossammanställning

Tabellen nedan är en översikt av Unionens prognos för i år och 2022 gällande BNP och dess komponenter, inflationen, näringslivets produktion och arbetsmarknadens utveckling.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Tabellen nedan är en översikt av Unionens prognos för i år och 2022 gällande BNP och dess komponenter, inflationen, näringslivets produktion och arbetsmarknadens utveckling.Prognossammanställning