Kan chefen förbjuda ovaccinerade att komma till kontoret?

Tänk om jag inte vill vaccinera mig. Har chefen då rätt att säga att ”du är inte välkommen till kontoret, här kommer bara de som tagit sprutan in”?

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Man håller upp hand förbjuder

Publicerad 22 okt. 2021

Om du har valt att inte vaccinera dig av en medicinsk eller religiös anledning så får arbetsgivaren som huvudregel inte porta dig från kontoret. I alla fall inte om vaccinerade är välkomna, menar Unionens förbundsjurist Susanna Kjällström.

– Den typen av särbehandling kan klassas som diskriminering.

Man får såklart inte särbehandla den som valt att avstå vaccin av andra anledningar heller. Det handlar om att arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön – och särbehandling kan leda till psykisk ohälsa och en känsla av utanförskap. Det kan också leda till splittring och konflikt i arbetsgruppen. Ja, ett vaccinationskrav för att få tillträde till kontoret kan vara en påtryckning på den anställda att ta vaccinet som inte är okej.

– Sedan vet jag att vissa arbetsgivarorganisationer går rätt hårt ut med att man får utestänga den som inte vaccinerat sig av arbetsmiljöskäl, men frågan är vem som ska skyddas? Är det den ovaccinerade eller är det de vaccinerade kollegorna, undrar Susanna Kjällström.

Det skulle kunna finnas situationer där man säger att du som är ovaccinerad behöver jobba hemma under en begränsad period – antingen för att skydda dig eller kollegor som visserligen har fått sina sprutor men kanske tillhör en riskgrupp (eftersom vaccinet inte ger ett heltäckande skydd).

– Men då måste beslutet vara medicinskt motiverat, så företagshälsovården eller annan läkare behöver blandas in.