Jag får inte vaccinera mig. Har jag rätt att jobba hemma?

Det finns grupper som av olika skäl inte ska vaccinera sig, på grund av allergi eller sjukdom. Om jag tillhör den gruppen, kan jag då kräva att få jobba hemifrån för att slippa smittas av covid-19?

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Kvinna vid dator vid skrivbord

Publicerad 22 okt. 2021

Nej, du kan inte kräva att få jobba hemma om det inte ingår i ditt  anställningsavtal , menar Unionens förbundsjurist Susanna Kjällström.

– Det du kan kräva är att arbetsgivaren gör en ordentlig riskbedömning, där man kanske ändå kommer fram till att det är det bästa alternativet är att låta dig jobba hemma, säger Unionens förbundsjurist Susanna Kjällström.

Problemet är om det uppstår en diskussion, för då har inte ens vi som fackförbund möjlighet att genomdriva de rättigheter du har enligt arbetsmiljölagen och andra föreskrifter.

–  Arbetsmiljöombud  (även kallade  skyddsombud ) kan visserligen införa ett skyddsstopp, vilket innebär att man avbryter arbetet för att det finns allvarlig fara för kollegors liv eller hälsa. Kommunal la ett skyddsstopp i början av pandemin, för att vårdpersonal tvingades jobba utan skyddsutrustning hos personer med tydliga symptom på covid-19.

Så om du exempelvis är gravid i vecka 36, och chefen vägrar låta dig jobba hemifrån trots att det finns ovaccinerade på jobbet eller att det pågår en smittspridning på jobbet, så är tipset att kontakta ditt arbetsmiljöombud för att se över vilka möjligheter som finns.

– Men så länge som det inte har vidtagits någon åtgärd måste du vara medveten om att du riskerar din anställning om du inte går till jobbet.