Har du hört om det kommande studiestödet?

Det har varit mycket snack om LAS i relation till trygghetsöverenskommelsen, men betydligt mindre fokus på vad anställda får i det nya avtalet: Ett nytt studiestöd som ger vuxna en reell chans att kompetensutveckla sig. Ja, du hörde rätt! Här är vad avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv innebär, enkelt sammanfattat.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 16 juni 2021

OBS! Detta studiestöd finns inte än. Förslaget ligger nu på regeringens bord.Man med megafon

För dig med kollektivavtal gäller det här:

Du kan utbilda dig ett år på heltid, eller deltid under en längre period, med ett nytt offentligt studiestöd för vuxna och ett nytt kollektivavtalat studiestöd.
I pengar innebär det att:

  • Tjänar du upp till 30 600 kronor får du 80 procent av din lön i bidrag – som mest ett bidrag på 24 000 kronor i månaden.
  • Tjänar du upp till 66 800 kronor i månaden får du 65 procent av din lön i bidrag – som mest ett bidrag på 43 400 kronor i månaden.

Om du går en utbildning som är kortare än en vecka har du möjlighet att istället få ett kortvarigt studiestöd som ersätter 70 procent av din lön.

Om den utbildning du behöver gå inte finns i det offentliga utbildningssystemet kan du få en utbildning hos en privat aktör betald av TRR. Du kan också få en certifiering eller validering av den kompetens du har utvecklat i arbetslivet bekostad av TRR.

Eftersom det kan vara svårt att hitta rätt utbildning och känna till vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden har du möjlighet att få studievägledning och rådgivning av TRR.

Är du visstidsanställd, så gäller det här:

Även visstidsanställda kommer att ha rätt till samma studiestöd, rådgivning, validering och betald utbildning som tillsvidareanställda.

Är du arbetslös, så gäller det här: 

Är du arbetslös och behöver vidareutbildning kan du förutom det nya avtalade studiestödet även få TRR:s studieersättning. Det kan tillsammans med det nya studiestödet i överenskommelsen ges för studier i upp till två år.

Du får också tillgång till rådgivning, studievägledning och validering av kompetens och kan få en utbildning hos en privat aktör betald av TRR.

För dig som är anställd på ett företag utan kollektivavtal:

Är du anställd på ett företag utan kollektivavtal får du rätt till det nya offentliga studiestödet för vuxna – ett bidrag på upp till 20 000 kronor i månaden och ett lån på upp till 12 000 kronor i månaden. Du ska också få rådgivning och studievägledning av en nyinrättad offentlig omställningsorganisation .

Det statliga stödet innebär:

I överenskommelsen (mellan PTK och Svenskt Näringsliv) ställs krav på att staten ska införa ett nytt offentligt studiestöd. Stödet kan ges till alla som är etablerade på arbetsmarknaden sedan minst 8 år om de vill gå en utbildning som stärker deras ställning på arbetsmarknaden.

Stödet består av att bidrag som ersätter 80 procent av lönen upp till ett tak på 25 000 kronor – som mest 20 000 kronor. Den som vill har också möjlighet att ta ett studielån på upp till 12 000 kronor i månaden.

En offentlig omställningsorganisation ska inrättas för rådgivning och studievägledning för dem som arbetar på företag utan kollektivavtal, det vill säga de som inte har tillgång till TRR:s tjänster.

När kommer detta?

Det är svårt att säga. Just nu utreds saken av regeringskansliet. Det här är ett oerhört omfattande avtal, som vi äntligen lyckats ro i hamn. Så det måste förberedas på bästa sätt.