Håll humöret uppe på hemmakontoret!

Visst är det skönt att få jobba ostört hemma i köket ibland. Men bristen på kollegor och dagligt småsnack kan också göra att det känns ensamt. Här är tipsen på hur du kan hålla humöret uppe i en pandemi som bara pågår och pågår.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Håll humöret uppe på hemmakontoret

Publicerad 22 okt. 2021

I mitten på mars 2020 uppmanade Folkhälsomyndigheten alla som kan att jobba hemma. Arbete hemifrån har sedan dess tiofaldigats, enligt Internetstiftelsen. Många tycker att det finns fördelar. När man slipper pendla kan vardagsstressen minska. Det är lättare att få ihop livspusslet, som lämningar och hämtningar av barn. Det kan göra att träningen man pratat om  faktiskt blir av. Och det är lättare att få fokus vid skrivbordet i sovrummet, än när man sitter i ett kontorslandskap.

- Många mår bättre i den här nya situationen, framförallt såg vi en omedelbar positiv effekt hos dem som ligger i riskzonen för att drabbas av stressrelaterad ohälsa, säger Annika Fahlén, hälsostrateg på Vlg Företagshälsovård.

Men myntet har som bekant alltid en baksida; det kan vara ensamt att sitta hemma. En Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Unionen visade att fyra av tio  tjänstemän  tror att arbetssituationen undre pandemin kan leda till ohälsa, främst på grund av mindre social kontakt, sämre fysisk arbetsmiljö, mindre fysisk aktivitet och ökad stress. Och en undersökning från DN/Ipsos visade att mer än hälften av svenskarna anser att den mest negativa effekten av detta är just ensamheten och avsaknaden av kollegor. Ja, den här krisen har verkligen satt fingret på hur viktig arbetsgemenskapen är. Annika Fahlén talar om "den mentala ergonomin" som också måste finnas för att vi ska må bra. 

- Känslan av tillhörighet är jätteviktig, att veta att jag tillhör den här gruppen och får vara med, att jag fyller en funktion. Vi människor är flockdjur, och har ett behov av detta. Just därför kan känningar av ensamhet eller att vara utanför väcka så starka känslor.

Alla behöver en daglig dos bekräftelse 

Ja, faktum är att vi alla behöver en dos daglig bekräftelse.

- De där 20 glada hejen du får på kontoret på morgonen spelar roll, hur snabba de än är, precis som de informella mötena vid kaffeautomaten. Du blir bekräftad.

Visst kan möten på Zoom och Skype avhjälpa känslor av ensamhet. De digitala verktygen är fantastiska, men missar samtidigt en del.

- Du får rösten och kanske bilden, men missar nyanser i kroppsspråk och det subtila i kommunikationen, vilket kan göra dig osäker på hur du ska tolka signaler eller väcka oro.

För den som bor ensam (och Sverige har ett stort antal självhushåll) och inte har husdjur är utmaningen extra stor - man får inte den naturliga dagliga kontakten.

- Det ställer högre krav på dig som person, att du faktiskt ser till att träffa vänner och bokar in digitala fikastunder.

Och det här är viktigt. Har man en skörhet så har det visat sig att ensamheten kan vara en trigger för psykisk ohälsa. Annika Fahlén påpekar att det finns tecken på ett ökat antal självmord i västvärlden de senaste månaderna. Därför behöver man vara uppmärksam på signaler och agera tidigt i rehabiliteringsarbetet.

- Kanske är det de som har en möjlighet att jobba hemifrån ibland och på kontoret andra dagar de som mår bäst just nu, säger Annika Fahlén.

Så kan du motverka känslan av ensamhet

Så vad kan man göra för att motverka ensamhet och isolation? För det första har arbetsgivarna en skyldighet att se till att anställda känner sig inkluderade.

- Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar oavsett var du befinner dig. Det är chefens uppgift att ge dig möjlighet till social kontakt och samarbete, påminner Unionens arbetsmiljöexpert Annica Hedbrant.

Be om hjälp

Självledarskap är en annan nyckel. Det kan handla om alltifrån vad du säger till dig själv när du vaknar: Vad är din första tanke? Är den positiv eller negativ? Men också om hur du lägger upp dagen: När ska du pausa? Och vad behöver du för att hålla ångan uppe?

- Kom ihåg att be om hjälp. Det är vanligt att man har en önskan om att andra ska se ens behov, men vi människor är inga tankeläsare. Så berätta för din chef vad du behöver, även i form av tid och uppmärksamhet, för att må bra och kunna göra ett så gott jobb som möjligt. Det brukar vara uppskattat med en workshop, där arbetsgruppen får dela erfarenheter och tillsammans komma fram till bra lösningar för kommunikation och arbetsglädje.

Här berättar Mia Törnblom om hur du kommer ännu lite längre i ökad självkännedom: Självledarskapet har aldrig varit viktigare. 
Kolla också på Mias snabbkurs i självledarskap.