Fortsatt bra fart i svensk ekonomi

Trots alla dystra rubriker och utmaningar så har svenska företag gått bra under lång tid och står starka.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Katarina Lundahl

Publicerad 23 aug. 2022

De senaste månadernas ekonomirapportering har haft mestadels mörka rubriker. Det har handlat om fortsatt stigande inflation och höjda räntor, oro för skenande elpriser till vintern och deppiga hushåll. Konjunkturbedömare har skrivit ned sina prognoser och befolkningen förbereds på en annalkande lågkonjunktur.

Faktum är dock att svensk ekonomi samtidigt gått urstarkt. BNP-tillväxten, enligt SCB:s indikator, har legat på 3,7 procent i årstakt under det första halvåret. Arbetsmarknaden är stekhet. Antalet lediga jobb och vakanser ligger på rekordnivåer. I juli var det dessutom rekordfå som berördes av konkurser och antalet personer som varslades var det lägsta sen slutet av 1980-talet. Industrin går starkt och kapacitetsutnyttjandet steg under det andra kvartalet till en ny all time high. Till skillnad från en del andra är jag inte särskilt förvånad över den goda farten i svensk ekonomi. Den ligger helt i linje med Unionens fackklubbars bild i våras, då de hade rekordstarka förväntningar för den egna verksamheten kommande halvår.

Något som däremot gått åt fel håll under sommaren är europeiska energipriser. Elpriserna har stigit kraftigt och förväntas fortsätta öka i vinter. Inflationen väntas därmed nå ännu högre nivåer än vi och andra trodde före sommaren innan den vänder ner. Samtidigt är det värt att notera att andra priser, som också påverkar inflationen på sikt, stabiliserats eller börjat gå ned. Det handlar till exempel om oljepriset och om priser för luft- och sjötransporter, metaller, industriella råmaterial, trä och pappersmassa. Vi tror att dessa trender överlag fortsätter, samtidigt som åtgärder för att få ner de europeiska energipriserna på sikt får effekt. Riksbankens kommande räntehöjningar bidrar också till att pressa ned inflationen.

Sammantaget är vår bild att svensk inflation kommer fortsätta att öka ytterligare en tid men att toppen är i sikte. Det mesta talar för att inflationen kommer falla snabbt under nästa år. Förväntningarna kring inflationen på några års sikt ligger också fast nära inflationsmålet trots de stigande energipriserna, vilket pekar på att även andra ser inflationsuppgången som tillfällig.

Vad kommer då hända med svensk ekonomi framåt? Högre inflationstakt och stigande räntor kommer pressa inte minst hushållen och göra att konjunkturen mattas av. Hur mycket återstår att se. Vi kan konstatera att konjunkturavmattningen sker från ett mycket starkt utgångsläge, till exempel på arbetsmarknaden. Företagen är överlag väl rustade, har god lönsamhet och visat sig motståndskraftiga i turbulenta tider. Jag har tidigare argumenterat för att svensk ekonomi kommer klara rådande globala turbulens bättre än andra länder. Det tror jag fortsatt gäller.

Med det sagt - kraftigt stigande energipriser blir en tuff börda för en del. Men det är något som politikerna kan påverka. I det här läget är det rätt att ekonomiskt stötta hushåll och företag. Det är också rimligt att Svenska Kraftnät för tillbaka de oväntade vinsterna från överföringsavgifterna till företag och hushåll. Exakt hur det ska gå till är ännu inte klart och det blir viktigt att utformningen får så liten störande effekt som möjligt på elmarknaden. Det är också centralt att politikerna långsiktigt jobbar för att öka investeringarna i elproduktion och överföringskapacitet, för att göra hushåll och företag mindre sårbara och stärka vår konkurrenskraft.

Vad betyder då allt detta för avtalsrörelsen? Jag är övertygad om att det bästa för våra medlemmar är att vi fortsätter utgå från Riksbankens inflationsmål på två procent när vi ställer våra lönekrav. Det skapar stabilitet och ger helt enkelt mest i plånboken i längden. Regeringen behöver samtidigt hjälpa hushåll och företag att hantera oförutsedda ekonomiska chocker. Den svenska lönebildningsmodellen bygger också på att anställda får del av de värden som skapas. Trots alla dystra rubriker och utmaningar så har svenska företag gått bra under lång tid och står starka. Dessa värden måste komma de anställda till del. 

Katarina Lundahl
Chefsekonom
Unionen

2022-08-23