”Får chefen fråga om jag är vaccinerad?”

Med en stor andel av befolkningen vaccinerad, kryper frågan om återgång till kontoret allt närmare. Nu har även regeringen gett klartecken på att återvända, och många företag redan har öppnat dörrarna för sina anställda – i alla fall på deltid. Men att gå till kontoret igen kan kännas ovant, och för vissa oroligt. Här är sju vanliga funderingar som bubblar hos Unionens medlemmar just nu.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Vaccin coronavirus

Publicerad 22 okt. 2021

1. Jag vill gärna fortsätta jobba hemma, det fungerar finfint för mig, men chefen vill ha folk på plats. Vad gäller?

I slutändan är det arbetsgivaren som beslutar om du får jobba hemifrån eller inte, säger Unionens förbundsjurist Susanna Kjällström.

– Sedan får man hoppas att ni kan ha en dialog om saken, och att chefen förstår fördelen i att ha nöjda medarbetare, under förutsättning att jobbet görs, säger Susanna.

2. Chefen kräver att jag ska vara vaccinerad. Får hen göra så?

Det här är än så länge lite oprövad mark. Men det börjar ju i frågan om chefen ens får fråga dig om du är vaccinerad eller inte.
– Ja, chefen får ställa frågan, men du har ingen skyldighet att svara. Det är bara i en rehabsituation som du är skyldig att prata om din hälsa med din arbetsgivare, säger Susanna Kjällström.

Enligt grundlagen är vaccinering frivillig, men frågan om jobbet kan kräva att du är vaccinerad kokar någonstans ner till vad som händer om du inte vill vaccinera dig, vilka konsekvenser det får.

– Unionens svar, som flera arbetsgivarorganisationer nu verkar dela, är att man inte kan säga upp någon som inte vaccinerar sig. I de allra flesta fall kan man inte heller särbehandla någon som inte är vaccinerad. Säg att man inte vaccinerar sig av religiösa eller medicinska skäl, då riskerar arbetsgivaren att hamna i en diskriminerande situation. Det kan också bli ett arbetsmiljöproblem om någon blir utfryst på grund av att hen inte vaccinerat sig, där personen i värsta fall säger upp sig. Då är det bättre att kanske överväga omplacering under en begränsad tid. Finns det frågetecken så gör arbetsgivaren klokt i att ta hjälp av företagshälsovården och försöka bena ut vad som är medicinskt motiverat och vad som är känslor, för att sedan hitta en bra lösning.  

3. Företaget var snabba att dra ner på kontorsytan, så nu ska vi sitta mycket tajtare, vilket känns sådär med tanke på covid 19. Vad ska jag göra?

Innan arbetsgivaren strukturerar om kontoret på ett genomgripande sätt ska de fundera över risker med förändringen, även vad gäller smitta.

– Även du ska få vara delaktig i beslut som påverkar din arbetssituation, så prata med chefen om hur riskerna har bedömts och fråga hur åtgärdsplanen ser ut, säger Unionens arbetsmiljöexpert Annica Hedbrant.

Och om arbetsgivaren har gjort en riskbedömning och kommit fram till att det här är fullt rimligt, vart ska jag vända mig då?

– Prata med arbetsgivaren i första hand, och påtala det du ser. Kanske har man inte tänkt på alla aspekter. Det kan vara så att man har planerat för öppna ytor, men du sitter och hanterar känsliga samtal, eller har svårt att koncentrera dig i en öppen miljö. Då är det viktigt att det kommer fram. Om du fortfarande har funderingar, så kontakta Unionen lokalt eller vår medlemsrådgivning.

4. Om jag ska fortsätta jobba hemma på deltid, borde inte arbetsgivaren börja pröjsa för mitt wifi snart?  

Svaret beror på om det är distansarbete av mer sporadisk och karaktär eller om det kommer att vara så här.

– Vill arbetsgivaren att du ska jobba mycket på distans så ska arbetsgivaren stå för den utrustning som behövs. Det kan handla om stol och skrivbord – eller wifi. Men allt beror som sagt var på omfattningen av hemarbetet. Ta en diskussion med din chef. Om distansarbete blir en del av det nya normala för  tjänstemän , så vore det bra om fler företag reglerade det här i policys, så att det är tydligt vilka krav som ställs och vem som står för vad, säger Annica Hedbrant.

5. Jag skaffade hund under pandemin. Nu när vi ska tillbaka till kontoret undrar jag hur jag ska få ihop vardagen. Får man ta med sig hunden till jobbet?

Ja, Sverige har fått många ”pandemihundar.” Alla som har en hund vet hur bra, trogna kollegor de kan vara, och visst finns det arbetsplatser som gladeligen välkomnar fyrfotade vänner, men det är inget du kan räkna med – av hänsyn till dina kollegor.

– Visst kan du ställa frågan till arbetsgivaren. Och ja, en hund kan vara ett positivt inslag på arbetsplatsen. Men arbetsgivaren måste såklart även tänka på att dina kollegor och andra som besöker arbetsplatsen kan vara allergiker eller hundrädda. Det är alltså arbetsgivaren som bestämmer om du får ta med vovven till jobbet, säger Annica Hedbrant.

6. Jag har mått så bra nu under pandemin när jag har kunnat jogga på lunchen, och är orolig för att jag ska hamna i gamla vanor igen.

Grattis till dig som har hittat sätt att komma igång med träningen eller få till mentala pauser! Fundera på hur du kan plocka med de nya vanorna till kontoret. Försök att bena ut om det är tiden eller platsen som gör det svår att få till det med träningen. Förväntningar på att äta gemensam lunch på jobbet? Eller möten hela dagen?

– Lunch är det man brukar benämna som rast, där du har rätt att lämna arbetet. Kanske kan du blocka din rast i kalendern. Och prata med chefen om du knappt hinner ta lunch. Ni kan också lyfta vad återhämtning är för var och en av er på jobbet, för att skapa förståelse för varandra. Kanske är ni flera som vill jogga eller röra på er en stund och kan framföra förslag på friskvårdstid, säger Annica Hedbrant.

7. Arbetsgivaren har kallat till fysisk konferens. Jag är sugen på att ses, men alla kollegor vill inte. Måste man åka?

Vi behöver fortfarande förhålla oss till myndigheters allmänna råd och rekommendationer, där Folkhälsomyndigheten just nu säger att arbetsplatser bör ”genomföra tjänsteresor, konferenser och liknande på ett smittsäkert sätt.” Det är alltså inte förbjudet att arrangera fysiska konferenser per se.

– Men man behöver också tänka på den sociala biten, att alla ska känna sig inkluderade i arbetsgemenskapen, så att inte några blir utan viktig information. Alltså hitta en form för konferens som gör att alla som ska delta också kan göra det. Arrangerar man en digital konferens kan man försöka hitta de bitar folk längtar efter, som en gemensam morgonfralla och utrymme att småprata med kollegor, tipsar Annica Hedbrant.