Bristen på rätt kompetens värre än innan krisen

Bristsituationen på arbetsmarknaden är nu värre än före krisen. Problemen är fortsatt störst i it- och telekombranschen samt i andra kunskapsintensiva delar av tjänstesektorn.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 23 nov. 2021

2021-11-23

SCB har släppt statistik över antalet vakanser (tjänster som är svåra att tillsätta) på svensk arbetsmarknad det tredje kvartalet. Vakanstalen visar tydligt på den snabba återhämtningen på arbetsmarknaden och den stigande kompetensbristen. Antalet vakanser låg när krisen slog till på drygt 30 000 och sjönk därefter till 18 000. Det tredje kvartalet låg antalet vakanser på nästan 40 000.

Det är stora skillnader mellan branscher i hur stort problemet med vakanser är. I media har det rapporterats om svårigheter att hitta kockar och serveringspersonal. Framför allt under det tredje kvartalet ökade vakanserna inom hotell och restaurang mycket till 3 600 stycken. Men det är fortfarande betydligt färre än inom till exempel IT, företagstjänster och konsultverksamheter.

Vi tror att bristtalen inom hotell- och restaurang kommer sjunka tillbaka igen framöver. Det är svårt att hitta folk nu när många skalar upp sin verksamhet samtidigt, men branschen är van att lära upp personal. I andra delar av tjänstesektorn kommer problemen däremot fortsätta att förvärras. Många vill öka personalstyrkan med samma typ av högkvalificerad kompetens.Vakanser i näringslivet Källa: SCB:s konjunkturstatistik över vakanser. Med vakanser avses lediga tjänster som idag är obemannade och där bemanning önskas på redovisningsdagen.

Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen