Arbetsplatser i regnbågens alla färger – gratis e-bok!

Unionen har därför tagit fram en bok med konkreta tips och råd för att få till stånd ett systematiskt arbete för inkludering ur ett hbtq-perspektiv ute på arbetsplatserna.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Alla ska kunna vara sig själva på jobbet och ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna. Unionen har därför tagit fram en bok med konkreta tips och råd för att få till stånd ett systematiskt arbete för inkludering ur ett hbtq-perspektiv ute på arbetsplatserna. I boken medverkar bland annat Petter Stordalen vars hotellkedja Nordic Choice Hotels tog emot Unionens hbtq-pris 2016.

– Unionen är Sveriges största fackförbund. För oss är det viktigt att alla arbetstagare ska kunna nå sin fulla potential, säger Marina Åman, andre vice ordförande för Unionen.

Sedan år 2011 delar Unionen ut ett pris till Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats. Nu samlar Unionen kunskap och lärdomar från tidigare års pristagare i en bok för att stötta arbetsgivare som vill arbeta aktivt och systematiskt för inkludering ur ett hbtq-perspektiv.

I boken med titeln ”Arbetsplatser i regnbågens alla färger” berättar företrädare för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, Nordic Choice Hotels, Sensus Västra Sverige, Ving Sverige AB och Sodexo Sverige med egna ord om sitt arbete för att skapa en arbetsmiljö som är inkluderande för alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.

– Unionen vill bidra till ett mer inkluderade arbetsliv. Vi hoppas att vår bok kommer inspirera fler arbetsgivare att arbeta aktivt med hbtq-frågorna, säger hon.

Boken ”Arbetsplatser i regnbågens alla färger” har även översatts till engelska. Därigenom kan flerföretag och fackliga organisationer runt om i världen ta del av informationen och lärdomarna.

– Alla ska kunna vara sig själva på jobbet. Ytterst är det en arbetsmiljöfråga och ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna, säger Marina Åman.

Checklista: Sex förutsättningar för att skapa en inkluderande arbetsmiljö:

  • Ledningens stöd. Viktigt att ledningen är tydlig och törs stå upp för frågorna när eventuell kritik framförs.
  • Kunskap. Ett framgångsrikt inkluderingsarbete utifrån ett hbtq-perspektiv förutsätter kunskap.
  • Verksamhetsplaneringen. Koppla ihop mångfaldsarbetet med verksamhetsplaneringen och arbeta med frågan på flera nivåer.
  • Mål och rutiner. Gå igenom mål, rutiner och checklistor samt rutiner för introduktion och vid rekrytering – se över formuleringar.
  • Systematik. Mät, agera och följ upp. Ta fram rutiner så att du vet hur du ska agera om något händer.
  • Facklig samverkan. Arbeta tillsammans, det ger synergieffekter.