Budgetproposition

För Unionen är det helt centralt att våra förväntningar om ansvarstagande satsningar och prioriteringar blir verklighet. Här är Unionens medskick med anledning av att regeringen presenterar statsbudgeten för 2024 den 20 september.

Det handlar om att omställningsstudiestödet ska vara långsiktigt och rätt finansierat, så att det efterlängtade studiestödet för yrkesverksamma faktiskt fungerar som det är tänkt. Det handlar också om att etableringsjobben ska bli verklighet. Det är en viktig reform för att de som står allra längst från arbetsmarknaden.  

Unionen förväntar sig att staten tar ansvar i en svår tid, där finanspolitiken, penningpolitiken och arbetsmarknadens parter, var för sig och tillsammans ger förutsättningar för en fungerande välfärd och möjligheter till en trygg och lönsam försörjning och en stärkt konkurrenskraft för fler och bättre jobb.