Unionen 2019 – Ett starkt verksamhetsår

Unionen fortsätter att öka stödet till medlemmarna. Under 2019 växte förbundet ytterligare och gav vid årets slut trygghet och utveckling till drygt 675 000 medlemmar. Det innebär att vi tillsammans är en stark kraft på arbetsmarknaden, med möjlighet att skapa bra förutsättningar för ett tryggt, framgångsrikt och roligt arbetsliv.

Stora och små steg framåt 2019

Smarta digitala lösningar

 • Under 2019 har Jobbguiden tagits fram på unionen.se. Det är en ny tjänst som ger medlemmen tips, råd och checklistor och som stöttar på vägen mot jobb, där medlemmen själv kan anpassa stödet utifrån vilket steg i jobbresan hen befinner sig i.
 • Under 2019 har Unionen tagit fram Pensions- och försäkringsguiden 1.0 – en ny möjlighet att ta del av samma information som vi har på våra uppskattade informationsträffar, fast digitalt.
 • På unionen.se har vi under året samlat nya och befintliga tjänster om balans i livet. Prata med chefen är ett nytt verktyg när du vill förbereda dig för att ta upp viktiga frågor eller situationer med din chef. Prius Health är ett nytt forskningsbaserat hälso- och livsstilsverktyg

Framåt för chefer och egenföretagare

 • Mellanchefer emellan är den nya podden från Unionen Chef, som lanserades 2019. Åtta avsnitt om allt från missbrukande medarbetare och fria arbetstider till humor i ledarskapet – alltid med Unionens sakkunniga som bollplank.
 • Medlemmarna i Unionen Egenföretagare fick nya medlemsförmåner i form av kurser och supportforum för digital marknadsföring. Under året har de dessutom fått sänkt serviceavgift (den delen av medlemsavgiften som betalas av företaget), delvis tack vare det ökade medlemsantalet.

Demokratin lever och växer

Unionens förbundsordförande Martin Linder

 • Den 6–11 oktober 2019 hölls Unionens ordinarie kongress i Malmö, på temat Ett Unionen – tillsammans i framtidens arbetsliv. Kongressen 2019 beslutade om ett handlingsprogram  för kongressperioden 2020-2023, där tre områden pekas ut som särskilt viktiga – partsmodellen, kompetensutveckling och balans i arbetslivet.
 • Efter påbörjade diskussioner under 2018 beslutades att under året om ett samgående mellan Unionen och Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF). En sammanslagning som båda förbunden var nöjda med.

Vi finns för medlemmarna

 • Under 2019 har Unionens rådgivning haft god tillgänglighet och hög nöjdhet bland de medlemmar som ringt eller mejlat in. Tillgängligheten på helår landade totalt på 84 % och den generella nöjdheten på 89 %. Totalt under 2019 har rådgivningen haft ca 480 000 inkommande ärenden.
 • Utvecklingen av Mitt Unionen har fortsatt 2019. Utvecklingen gör det enklare för medlemmar att ansöka och minskar administrationstiden för rådgivningen.
 • Nöjda medlemmar efter förhandling . Under 2019 inleddes 24 742 förhandlingsärenden, en ökning jämfört med 2018. De typer av förhandlingar som har ökat mest är kopplade till organisationsförändringar, uppsägning på grund av arbetsbrist och lönegaranti vid konkurs.
 • Utbildningar och aktiviteter 2019. Utöver klubbarnas egna aktiviteter på arbetsplatserna har Unionen under 2019 haft en mängd olika typer av aktiviteter för medlemmar och andra intresserade. Försäkringsinformationsverksamheten 946 aktiviteter nyttjades av 22 532 deltagare och regionala utbildningar, nätverksträffar, seminarier med mer drog ytterligare 22 833 deltagare.

Unionens årsberättelse Vill du veta ännu fler saker som händer under 2019 - läs Unionens verksamhetsberättelse

Allt om avtalsrörelsen

När kollektivavtalen - som till stora delar styr dina anställningsvillkor - ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse. Unionen tecknar över 80 kollektivavtal med unika och anpassade villkor för olika branscher i arbetslivet.

Unionen fortsätter att växa

Unionen är Sveriges största fackförbund och fortsätter växa. Vid årets utgång var vi drygt 675 000 medlemmar, varav 566 000 yrkesverksamma. Det ger styrka i avtalsrörelsen och ökar möjligheten att påverka politiker och beslutsfattare för stärkta arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö.

 • 24 742 Förhandlingar
 • 15 001 Arbetsplatsbesök
 • 407 Fackliga utbildningar

Framgång genom opinion

Förutom att förhandla direkt med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer har Unionen en viktig roll i att påverka politiker och andra samhällsaktörer i arbetslivsfrågor. Det sker genom direkta möten, men vi driver också opinion via sociala medier.  

https://unionenopinion.se/

Ett hållbart fackförbund

Arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är en självklar del av Unionens dagliga arbete. Vi ser att ett aktivt arbete inom dessa områden är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Att göra hållbara val i den dagliga verksamheten tror vi är en framgångsfaktor för Unionen och samhället i stort. När det gäller klimatet måste vi alla ta ansvar. Unionens ambition är att systematiskt minska vår egen negativa påverkan på klimatet och samtidigt stärka vårt arbete där vi har möjlighet att bidra positivt till de klimatutmaningar som världen står inför.

Unionens hållbarhetsrapport 2019

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg