Volvo Cars är årets mest föräldravänliga arbetsplats

2017-02-28

Guldnappen, Unionens pris till Sveriges mest föräldravänliga arbetsplats i det privata näringslivet, går i år till Volvo Car Corporation i Göteborg.

Priset delades ut på Scandic Continental i Stockholm idag. Representanter från Volvo Cars, Unionen, näringsliv och politiken diskuterade i en panel hur man i framtiden kan uppnå ett ännu mer föräldravänligt arbetsliv. Framgångsfaktorer som inflytande över den egna arbetstiden, föräldravänliga mötestider och möjligheten att jobba hemifrån lyftes fram. En annan viktig sak är att föräldralediga ingår i lönerevisionen för att inte diskrimineras lönemässigt.

- Vi har kommit långt i Sverige men fortfarande är föräldraskap hämmande för karriär- och löneutveckling. Företag som Volvo Cars föregår med gott exempel och kan vara en inspiration för andra företag. Alla tjänar på ett jämställt och föräldravänligt arbetsliv, säger Martin Linder Unionens förbundsordförande

- Detta är fantastiskt kul. Roligast är att vi blev nominerade av våra anställda. Viktigt är också att vårt uthålliga arbete för mångfald och ökad jämställdhet står sig väl i konkurrensen med andra företag och organisationer i Sverige. Utmärkelsen är ett bevis på att vi är på rätt väg i vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Volvo Cars HR-direktör Hanna Fager.

Under prisutdelningen presenterades också Unionens rapport ”Föräldravänligt arbetsliv” som tagit puls på föräldravänligheten i det privata näringslivet. Rapporten bifogas.

På bilden: Martin Linder, Unionens förbundsordförande och Katarina Matson, Sr Expert Culture&Diversity Humas Resourses, VOLVO CAR

Motiveringen lyder:

”Guldnappen 2017 tilldelas Volvo Car Corporation för ett partsgemensamt, ambitiöst och systematiskt arbete för att underlätta förenandet av arbete och föräldraskap. Volvo Car Corporation har en uttalat positiv inställning till föräldraledighet och knyter ihop arbetet för en föräldravänlig arbetsplats med verksamhetsperspektivet på ett föredömligt sätt. Föräldralediga ingår i lönerevisionen och omfattas av företagets bonussystem på lika villkor som övriga anställda. Utbildning, information, fokusgrupper och checklistor används på ett systematiskt sätt i syfte att identifiera förbättringsbehov och ytterligare flytta fram positionerna i arbetet för ett föräldravänligt arbetsliv.”

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej