Vi fortsätter att jobba övertid i Sverige

Samtidigt som stress på jobbet gör oss allt sjukare arbetar nästan var femte anställd övertid, i snitt mer än 6 timmar per vecka. Det visar siffror från SCB som Unionen har sammanställt.

2016-12-19

- Våra medlemmar säger att stress och arbetsbelastning är de absolut viktigaste arbetsmiljöfrågorna. Samtidigt räcker inte arbetstiden till och många tvingas jobba övertid. Det är tydliga signaler om att arbetslivet för många tjänstemän idag inte är hållbart. Det måste vi ändra på, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Unionen gör varje år beräkningar på statistik från SCB för att kartlägga övertidsarbetet. Unionens genomgång visar dels hur stor andel av de anställda som arbetar övertid och dels hur många timmar per vecka dessa personer i genomsnitt arbetat övertid. Siffrorna avser alla anställda, både arbetare och tjänstemän och både privat och offentlig sektor och är nedbrutna länsvis.

I Sverige arbetade sammanlagt 714 000 personer övertid under SCBs mätvecka, i snitt 6,2 timmar på en vecka. Beräkningarna är gjorda på årets tre första kvartal och ligger i nivå med förra årets mätningar.

- Övertid ska användas vid tillfälliga arbetstoppar, inte sättas i system. På arbetsplatser där det konsekvent arbetas övertid måste arbetsgivaren anpassa organisationen och anställa fler. För att åstadkomma en god psykosocial arbetsmiljö måste det finnas både tid och resurser för de anställda att göra sitt jobb.

- Sjukfrånvaron ökar bland tjänstemännen och jag tror vi behöver tänka om. Det måste finnas plats för återhämtning i en tid där gränserna mellan arbete och fritid suddas ut, på en arbetsmarknad där allt fler vill arbeta heltid och kraven på arbetsprestation ständigt ökar, säger Henrik Ehrenberg.