Unionens medlemmar har rätt till förlängd uppsägningstid

2017-04-06

Anställda har rätt till förlängd uppsägningstid enligt kollektivavtalet vid företagsöverlåtelse. Det slog idag EU-domstolen fast. 

- Det här är en vinst för Unionens medlemmar som nu får en bättre anställningstrygghet när företaget köps upp eller slås samman, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen

Unionen har sedan 2012 drivit en tvist gentemot Almega kring medlemmar som inte fick rätt till den förlängda uppsägningstiden vid företagsöverlåtelse. Domen idag ger Unionens medlemmar en ökad anställningstrygghet.

- Det spelar ingen roll om företaget köps upp eller övergår i annan form, uppsägningstiden ska bestå. Det ger en trygghet till våra medlemmar i en tid av snabb omställning på arbetsmarknaden, säger Martin Wästfelt.

Läs domen i EU-domstolen: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189650&pa...

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej