Unionens kommentar kring Aftonbladets granskning om internationella resor

Just nu uppmärksammar media att flera fackförbund, däribland Unionen, reser på internationella uppdrag, där det förekommit att man åkt business class.

2018-12-06

Just nu uppmärksammar media att flera fackförbund, däribland Unionen, reser på internationella uppdrag, där det förekommit att man åkt business class.

Unionen har förståelse för att det här kan väcka känslor och att medlemmar kan reagera på att medarbetare och förtroendevalda ibland åker business class. Som fackförbund med jordnära värderingar är det viktigt att hålla i medlemmarnas pengar och noga tänka igenom vilka resor vi gör. Det framgår också tydligt av Unionens resepolicy att man bara kan boka business i undantagsfall. Huvudregeln är att man bokar den billigaste biljetten.

Samtidigt är det viktigt att lyfta hur viktigt Unionens internationella arbete är. Vi verkar på en global arbetsmarknad där allt fler beslut som påverkar våra medlemmar fattas av EU och via globala organisationer. Ska Unionen kunna ta tillvara medlemmarnas intressen är det av största vikt att vi deltar på de internationella arenorna, vilket i sin tur kräver internationella resor.

Av våra 1100 anställda och nästan 35 000 förtroendevalda är det ett fåtal personer som verkar internationellt.

Att bli granskad i media är nyttigt och även om våra förtroendevalda och anställda har följt våra regelverk så finns det alltid anledning att vara självkritisk.

Idag finns det enligt vår resepolicy möjlighet att resa i business om man behöver komma utvilad till ett möte som äger rum på en annan kontinent. Man har också möjlighet att komma någon dag innan eller stanna någon dag, så länge man betalar alla extra kostnader ur egen ficka.

En revidering av våra policies sker löpande och just nu arbetar vi med en översyn av resepolicyn.