Unionens Bolagsindikator: Förnyad tillväxt 2017

2017-02-23

För 2017 pekar prognoserna åter uppåt för svenska börsbolags lönsamhet och försäljning. Efter två år av snabb tillväxt dämpades utvecklingen 2016, med omsättning och rörelsemarginal på oförändrad nivå. Det visar Unionens nya Bolagsindikator.

Utvecklingen under 2016 var relativt svag för bolagen på Stockholmsbörsen. Bilden stämmer överens med annan konjunkturstatistik där utfallen under andra och tredje kvartalen blev sämre än väntat. Tillväxten tog dock förnyad fart mot slutet av året.

För 2017 väntas tillväxten ta fart igen och omsättningen öka med 5 procent. Också prognoserna för lönsamheten är försiktigt positiva, och rörelsemarginalen väntas öka något.

– Trots stor osäkerhet i omvärlden på grund av av Brexit, Trump och kommande val i både Tyskland och Frankrike ser finansanalytikerna en lite bättre tillväxt för svenska börsbolag under kommande år, säger Unionens förbundsordförande, Martin Linder.

Lönsamheten i börsbolagen ligger fortfarande lägre än före finanskrisen. Men jämfört med avkastningen på riskfria placeringar som statsobligationer är företagens lönsamhet att betrakta som hög.

– Under 2016 var börsbolagens rörelsemarginal mer än 10 procentenheter högre än obligationsräntan, en större skillnad än under högkonjunkturåren 2006-2007. Totalt sett är lönsamheten alltså god i svenska börsbolag, säger Martin Linder.

– Den goda och förväntat högre lönsamheten skapar utrymme för långsiktigt viktiga investeringar i forskning och utveckling, maskiner och inte minst i kompetensutveckling för de anställda, säger Martin Linder.

Utvecklingen 2016 skiljer sig åt mellan industrin och tjänstesektorn. Framför allt vad gäller omsättningen. Tjänstesektorn växte i god takt även under 2016 medan industribolagen i stort sett stod still. Vad gäller rörelsemarginalen var utvecklingen den motsatta. Lönsamheten förbättrades i industrin men sjönk i tjänstesektorn.

[image]

Bolagsindikatorn är Unionens sammanställning av finansanalytikers bedömningar av de enskilda börsbolagens utveckling. I detta fall cirka 1 950 prognoser av vilka de färskaste är daterade 10 februari 2017.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej