Unionen: Var fjärde arbetsmiljöombud tycker psykosociala arbetsmiljön är dålig

2016-12-09

Arbetsmiljön för de privatanställda tjänstemännen är fortsatt tuff. Sämst ställt är det för den psykosociala arbetsmiljön. Var fjärde av Unionens arbetsmiljöombud anser att den psykosociala arbetsmiljön är dålig. Därmed står sig den negativa trenden som arbetsmiljöombuden pekat på sedan 2013. 

- Det systematiska arbetsmiljöarbetet har rasat sedan 2013 och mer än hälften av arbetsgivarna i undersökningen lever inte upp till kraven i arbetsmiljölagen. Det är allvarligt, säger Martin Linder, Unionens ordförande.

Stress och arbetsbelastning är den enskilt viktigaste arbetsmiljöfrågan. Hela sju av tio arbetsmiljöombud prioriterar den på sin arbetsplats. Men även chefs- och ledarskapsfrågor samt den fysiska arbetsmiljön, lokaler och möbler är viktiga för Unionens arbetsmiljöombud.

- De nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket behöver nu aktivt genomföras av arbetsgivarna så att den psykosociala arbetsmiljön förbättras på arbetsplatserna, säger Martin Linder.

Service och tjänster är den bransch där den psykosociala arbetsmiljön är sämst. Bara var tredje arbetsmiljöombud anser att den psykosociala arbetsmiljön är bra. Det kan jämföras med mer än vartannat arbetsmiljöombud inom Bygg och fastighet som är nöjd med arbetsmiljön på sin arbetsplats.

- Regeringen måste ge Arbetsmiljöverket tillräckliga resurser för att stärka den generella inspektionsverksamheten, inte bara titta på särskilt utsatta branscher, säger Martin Linder. 

Om undersökningen:

Enkäten skickades ut 21 september till Unionens 7253 arbetsmiljöombud tillsammans med ett brev och var öppen fram till och med den 13 oktober.

Totalt fick 7253 arbetsmiljöombud undersökningen. Sammanlagt var det 2727 svarande som slutförde enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 39 procent vilket bör ses som mycket bra då det är en totalundersökning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej