Unionen: Tydlighet hjälper mot stress

2017-02-09

Privatanställda tjänstemän jobbar allt mer på kvällar och helger för att hinna med jobbet. Alldeles för många saknar tydliga riktlinjer för när de förväntas vara tillgängliga. För hög arbetsbelastning och otydliga förväntningar skapar stress och dålig sömn. Det visar en ny Novus-undersökning från Unionen som menar att tid för återhämtning och tydlighet är nyckeln.

- För inte så länge sedan fanns det tydligare praktiska gränser mellan arbete och fritid. Idag kan många jobba närsomhelst och varsomhelst, men behovet av gränser mellan jobb och ledig tid är fortfarande lika stort. Vi har mycket att göra för att skapa en ny tydlighet, säger Martin Linder Unionens förbundsordförande.

Otydligheten är en orsak till stress. Hög arbetsbelastning är en annan. Unionens undersökning visar att fyra av tio privatanställda tjänstemän behöver arbeta under helger och annan ledighet för att hinna med sina arbetsuppgifter.

- Arbetsbelastningen ska motsvara din förväntade arbetstid. Finns det mer att göra än din arbetstid räcker säger måste arbetsgivaren rätta till det, säger Martin Linder.

Att tjänstemännen inte hinner med jobbet syns också i hälsostatistiken. 1 av 4 upplever att jobbtankar ger dem sämre sömn. Andelen är ännu högre bland personer som arbetar övertid dagligen eller flera gånger i veckan.

- Det finns en koppling mellan mycket övertidsarbete och sömnbesvär eller värk i nacke och axlar. Det är uppenbart att det gränslösa arbetslivet har sitt pris. Nyckeln är att se över arbetsbelastningen men också att skapa tid för återhämtning, säger Martin Linder.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej