Unionen säger nej till omförhandling av avtal

De treåriga avtal som träffades 2017 är nu framme i halvtid. Avtalen innehåller en möjlighet att säga upp det tredje och sista avtalsåret för omförhandling. För ett flertal av avtalen gäller att det i så fall ska ske senast söndag den 30 september. Unionen har beslutat att inte använda sig av denna möjlighet.

2018-09-21

– Den ekonomiska utvecklingen fram till idag stämmer i stort med de bedömningar som gjordes i samband med avtalsrörelsen 2017.  Det finns inget i den ekonomiska utvecklingen eller i andra förutsättningar som låg till grund för avtalet som på ett väsentligt sätt ändrar på grunderna för avtalet, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert. Unionens beslut att inte säga upp det tredje avtalsåret gäller även de avtal som har uppsägningstid senare i höst. Beslutet berör samtliga av Unionens yrkesverksamma medlemmar som omfattas av kollektivavtal . Nästa gång avtalsförhandlingar är aktuella är våren 2020.