Unionen medverkar i landsomfattande utbildningssatsning kring tjänstemäns och chefers arbetsmiljö

Under den europeiska arbetsmiljöveckan, som startar den 21 oktober, genomför bygg- och installationssektorn en partsgemensam satsning på tjänstemäns och chefers arbetsmiljö. Målet är att få igång samtal om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatser lokalt.

2019-09-30

Arbetsmiljö förknippas ofta med den fysiska arbetsmiljön, särskilt inom bygg- och installationssektorn. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön glöms ibland bort. Tjänstemannafack och arbetsgivare genomför därför nu en gemensam satsning på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, något som normalt påverkar tjänstemän mest.

– Vi är glada över möjligheten att lyfta frågor som stress och arbetsbelastning men även positiva faktorer när det gäller tjänstemäns arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är avgörande både för arbetstagarnas hälsa och företagens ekonomi, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Parterna har tagit fram ett utbildningsmaterial där målet är att få igång samtal kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Förbyggande arbetsmiljöarbete har i flera studier visat på positiva effekter.

Satsningen uppmärksammas under den europeiska arbetsmiljöveckan som infaller vecka 43. Följande arbetsgivarföreningar och fackförbund medverkar i satsningen: Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Ledarna, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, Sveriges Ingenjörer och Unionen.